Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Stawki wynagrodzeń dla młodzieży w czasie nauki zawodu

2024-06-03

Jakie są stawki wynagrodzeń dla młodzieży uczącej się zawodu i od czego zależą? Sprawdź w tym tekście.

Młodzież, która odbywa przygotowanie zawodowe, ma prawo do wynagrodzenia. Jego wysokość zależy od dwóch czynników, o których przeczytasz w dalszej części tekstu.

Najpierw wyjaśnijmy jednak, jakie rodzaje przygotowania zawodowego dostępne są w OHP.

 

Przygotowanie zawodowe

Przygotowanie zawodowe może odbywać się w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Nauka zawodu, która trwa do 3 lat, jest przeznaczona dla młodzieży posiadającej ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową. W jej trakcie kontynuuje się naukę w szkole branżowej albo uczestniczy w kursach. Nauka zawodu kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które trwa do 22 miesięcy, jest przeznaczone dla młodzieży, która uczy się w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej. W trakcie przyuczenia zdobywane są umiejętności, które stanowią część wymagań kwalifikacyjnych dla wybranego zawodu.

 

Stawki wynagrodzeń dla młodzieży

W celu przygotowania zawodowego pracodawca zawiera umowę o pracę, która określa warunki pracy.

Znajduje się w niej także stawka wynagrodzenia pracownika młodocianego, która:

 

 

 

Stawki te nie są wysokie, ale warto pamiętać, że młodzież dopiero uczy się zawodu pod okiem specjalistów. Po zakończeniu nauki i zdobyciu kwalifikacji absolwent, podejmując pracę, będzie oczywiście dostawać wynagrodzenie adekwatne dla danego zawodu i posiadanych kwalifikacji.

 

 

Jak znaleźć pracę, kiedy jesteś nastolatkiem? Pobierz nasz poradnik.

 

Autor: Agnieszka Banasik

 

Źródła:  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2023 r.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron