Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Jak zaplanować karierę, by osiągnąć sukces zawodowy?

Refleksja i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Kim będę za 5, 10 i 15 lat?” to początek planowania własnej kariery zawodowej. Kluczem do skutecznego jej rozwijania są konkretne cele zawodowe, ambicja oraz pewność, co chce się w życiu robić.

planowanie_kariery_1160.png

Rozpoczynając prace nad własną strategią planowania kariery, należy zacząć od refleksji nad swoją osobą. Ważne jest poznanie swoich predyspozycji oraz świadomość celów życiowych i osobowościowych. Jak piszą specjaliści, analiza samego siebie pozwala na wybór właściwego celu zawodowego, zgodnego z pragnieniami i przekonaniami. [1]

Dobrym pomysłem jest wykonanie testów kompetencyjnych, dzięki którym uzyskasz wiedzę na swój temat. Takie testy możesz przeprowadzić u doradcy zawodowego w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w twojej okolicy.

Jeśli jednak zdecydujesz się na samodzielny wysiłek i masz problem z wyborem odpowiedniego dla siebie zawodu lub miejsca pracy, spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

  1. Jakie są moje mocne i słabe strony?
  2. Jakie mam predyspozycje, umiejętności oraz życiowe priorytety?
  3. Co mnie motywuje do działania i co tak naprawdę lubię robić?
  4. Co jest dla mnie najważniejsze w pracy?

Odpowiedzi na te pytania, dadzą ci jakieś rozeznanie, w którym kierunku iść, o jakiej branży/specjalizacji myśleć.

Co dalej?

Planowanie kariery zawodowej składa się z dwóch ważnych elementów. Pierwszy to wyznaczanie celów, które chce się zrealizować, a drugi to określenie zadań, jakie prowadzą do ich osiągnięcia. Wyznaczenie sobie celu jest kluczowym etapem planowania kariery zawodowej. Tworząc swoją strategię warto wykorzystać technikę SMART, według której cel powinien być:

S (specific) – jasno określony, konkretny

M (measurable) – mierzalny, aby móc sprawdzić, na ile został osiągnięty

A (ambitious) – ambitny, lecz leżący w granicach twoich możliwości

R (realistic) – realistyczny, czyli możliwy do osiągnięcia

T (timed) – określony w czasie

 

Jeśli chodzi o  określenie zadań prowadzących do osiągniecia celu, to najlepiej nakreślić, krok po kroku, ścieżkę dochodzenia do wyznaczonej idei. Warto stworzyć łańcuch przyczynowo-skutkowy, który da ci przejrzysty obraz tego, co jest do zrobienia. Warto zastanowić się jakimi metodami, sposobami można dojść do uzyskania kwalifikacji, umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Np. jaką szkołę musisz skończyć? Jaki kurs zrobić?

Pamiętaj, że praca zawodowa jest jedną z najbardziej pochłaniających czas strefą naszego życia, dlatego też decyzje dotyczące rozwoju zawodowego powinny być dobrze przemyślane i wnikliwie przeanalizowane. Warto więc poświęcić trochę czasu na planowanie kariery zawodowej, by była ona pasmem satysfakcjonujących doświadczeń, a nie serią porażek.

Świadomość, że wiesz do czego dążysz, zwiększa twoją motywację w dążeniu do celu, a tym samym przybliża cię do upragnionego sukcesu.

Powodzenia!

 

Autor: Iwona Rzepiennik

 

Źródło:

1 https://www.metis.pl/content/view/2776/30/

https://poradnikpracownika.pl/-kariera-zawodowa-czy-mozna-ja-zaplanowac

https://www.michaelpage.pl/advice/porady-dla-kandydat%C3%B3w/poszukiwanie-pracy/jak-zaplanowa%C4%87-karier%C4%99

Kariera: planuję, decyduję, działam, opracowanie zbiorowe, wyd. Ecorys, Warszawa, 2007


Widok zawartości stron Widok zawartości stron