Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Już dziś pomyśl o przyszłości!

Każdy człowiek, na różnych etapach swojego życia musi dokonać wielu ważnych wyborów, począwszy od szkoły średniej, który następuje po zakończeniu gimnazjum, aż po rozwój kariery zawodowej.

sciezki ksztalcenia.jpg

Właściwie podjęte decyzje na każdym z tych etapów są ważne i wymagają dużej wiedzy o sobie, swoich możliwościach, predyspozycjach oraz zainteresowaniach. Wiedza ta często jest pomijana lub analizowana zbyt ogólnikowo.

Dokonanie wyboru szkoły często wpływa na dalszy rozwój i zdobywanie wiedzy na poziomie wyższym, a co za tym idzie już ukierunkowuje nas na konkretne ścieżki zawodowe. Prawidłowe przeanalizowanie tych informacji będzie na pewno skutkowało zadowoleniem w późniejszym czasie.

Jednakże wiedza na swój temat nie jest jedyną wykładnią na przyszłość. Musimy wziąć pod uwagę jeszcze jeden ważny aspekt, a mianowicie przeprowadzenie analizy i oszacowania względem uwarunkowań na rynku pracy, na który w niedalekiej przyszłości będziemy musieli wejść.

Rynek Pracy jest to rynek podobny do rynków produktowych, kapitałowych itd.

Co przez to rozumieć?

Mianowicie występują na nim również kupujący i sprzedający, następują transakcje zakończone podpisaniem stosownych umów. W roli „kupujących" w przypadku takiego rynku są pracodawcy, a w roli „sprzedających" pracownicy (kandydaci do zatrudnienia). Pracodawcy „zakupują" wiedzę, umiejętności, nabyte doświadczenie od pracowników, których zatrudniają, wypłacając stosowne wynagrodzenie.

Biorąc pod uwagę aspekt zatrudniania kolejnych pracowników następują na rynku pracy zmiany.

Co to oznacza?

Z roku na rok, różne branże rozwijają się za sprawą nowych technologii, rozwoju naukowego czy też nowych odkryć. Na rynek napływają nowi absolwenci, co powoduje wzrost konkurencyjności wśród „sprzedających". Dlatego też ważne jest śledzenie i bieżące analizowanie sytuacji na rynku zatrudnienia.

Dodatkowo każdy człowiek pragnący pracować teraz, czy też w niedalekiej przyszłości powinien brać pod uwagę nowe gałęzie przemysłu dopiero powstające lub mające powstać i w tym wypadku nowe zawody, w których w przyszłości ewentualnie chciałby podjąć zatrudnienie.

Każdy rynek ma swoją specyfikę i w przypadku rynku zatrudnienia jest tak samo. Warto wyróżnić tutaj rynki lokalne, które różnią się między sobą proponowanymi stanowiskami pracy. Dlaczego tak jest? Ze względu na to, iż w każdym regionie są inne możliwości przemysłowe, usługowe czy handlowe. Nie w każdym regionie stoi podobna lub taka sama fabryka, czy też firma tej samej branży np. przemysł węglowy, stoczniowy itp. Co za tym idzie popyt na konkretne stanowiska pracy będzie się różnił.

Każdy procent wiedzy i dokładność analizowanych informacji na swój temat oraz zmian zachodzących na rynku pracy jest istotny i ważny. Prawidłowa analiza spowoduje doprecyzowanie celów edukacyjno-zawodowych, a co za tym idzie dobór konkretnych ścieżek spowoduje szybkie podjęcie zatrudnienia na wybranym przez siebie stanowisku i w konkretnej lokalizacji. Natomiast brak analizy, czy też pominięcie któregoś z jej etapów może zakończyć się częstymi wizytami w tzw. „pośredniaku", dlatego właśnie warto poświęcić kilka chwil na taką analizę.

Autor: Przemysław Zieliński – pośrednik pracy MCK Kutno


Widok zawartości stron Widok zawartości stron