Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kompetencje i branże przyszłości

2020-02-27

Jaki będzie idealny pracownik przyszłości? Jakie wymagania będą stawiali przed nim przyszli pracodawcy? W jakich branżach będzie pracował?

Zmiany na rynku pracy są coraz bardziej widoczne i coraz bardziej dynamiczne. Choć trudno przewidzieć, jak będzie on wyglądał za 20 lat, to na pewno można stwierdzić, że będzie inny niż ten dzisiejszy.

OECD prognozuje, że 65% dzieci obecnie rozpoczynających edukację, będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. [1].

Czynnikami wpływającymi na nadchodzące zmiany rynku pracy są głównie: postępująca informatyzacja, automatyzacja i robotyzacja. Można zatem przypuszczać, iż najbardziej pożądanymi umiejętnościami na rynku pracy będą te, których nie da się zautomatyzować, a więc te odróżniające pracę człowieka od pracy sztucznej inteligencji.

Dlatego obszary, w których człowieka będzie trudno zastąpić systemem informatycznym czy robotem, nazwane zostały kompetencjami przyszłości. Zalicza się do nich:

 1. kompetencje społeczne: inteligencja emocjonalna, przedsiębiorczość, przywództwo
  i współpraca z innymi,
 2. kompetencje poznawcze: krytyczne myślenie, elastyczność poznawcza, kreatywność, rozwiązywanie złożonych problemów,
 3. kompetencje techniczne: cyfrowe i inżynierskie, tj.: programowanie, analiza danych, wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa  itp.

 

Pracownik przyszłości będzie musiał przewidywać trendy zmian i szybko adaptować się do nich. Ważna będzie wówczas gotowość do ciągłego poszerzania swoich kompetencji
i zdobywania nowej wiedzy oraz umiejętność pracy w globalnym i wielokulturowym otoczeniu.

Jakie będą branże przyszłości?

Z prognozy ekspertów Międzynarodowego Zespołu do Prognozowana Popytu na Pracę działającego przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, najwięcej miejsc pracy powstanie w takich dziedzinach jak:

 • IT: informatyka, telekomunikacja,
 • nowoczesne operacje finansowe,
 • ochrona zdrowia,
 • biotechnologia i bioinżynieria,
 • ochrona środowiska,
 • eksploatacja morza i dna morskiego,
 • kultura popularna i przemysł rozrywkowy,
 • edukacja (szkolenia, e-learning, coaching).

 

Katalog branż przyszłości jest ciągle otwarty, ponieważ coraz trudniej przewidzieć przyszłe realia. Ciężko znaleźć zawód, który zapewni nam pracę od szkoły do emerytury. Rynek pracy będzie wymuszał ciągłe dokształcanie się w obrębie zawodu, a nawet całkowitą zmianę wykonywanej profesji.

Jedno co jest pewne w przyszłości, to ZMIANA, dlatego przygotuj się na nią!

 

Autor: Monika Kozakiewicz – doradca zawodowy MCK w Sandomierzu

 

Źródła:

1 https://ceo.com.pl/65-dzieci-rozpoczynajacych-dzis-edukacje-bedzie-pracowac-zawodach-ktore-jeszcze-istnieja-40462

https://www.startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/raport-kompetencje-przyszlosci/

http://www.oecd.org/development/

http://www.mgip.gov.pl/


Widok zawartości stron Widok zawartości stron