Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Matura i co dalej?

Czym się kierować, by nie żałować wyboru studiów? To pytanie spędza sen z powiek zarówno młodym ludziom, jak i ich rodzicom, którzy chcą dla swoich dzieci jak najlepiej.

Większość młodzieży stojących u progu dorosłości po zdaniu matury nie ma sprecyzowanych planów odnośnie wyboru właściwej dla siebie ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Maturzyści szukają wsparcia i informacji wśród swoich rówieśników, nauczycieli, członków rodziny. Niestety nie zawsze te źródła pomocy są dobrym rozwiązaniem.

Każdy z nas jest inny, ma własne plany na przyszłość, dlatego czasem nie warto sugerować się opiniami bliskich nam osób. Lepiej dokonać samodzielnej decyzji i wybrać własne życiowe drogowskazy.

Podejmując decyzję, należy zebrać jak najwięcej informacji o samym sobie – jakie mamy uzdolnienia, zainteresowania, temperament, stan zdrowia. Warto również zebrać informacje na temat zawodów, które chcielibyśmy wykonywać, poznać środowisko i charakter pracy, rodzaj wykonywanych czynności, wymagane wykształcenie.

Pomoc doradcy zawodowego

W tym trudnym okresie warto skorzystać także z pomocy profesjonalisty – doradcy zawodowego, który może udzielić cennych wskazówek. Doradca zawodowy to osoba, która pomaga młodzieży, osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie planowania własnej kariery, przygotowuje młodzież do wejścia na rynek pracy.

Podczas spotkań indywidualnych i grupowych uczestnicy mogą zdobyć wiele potrzebnych informacji, m.in.:

  • poznać swoje mocne i słabe strony,
  • ocenić swoją atrakcyjność na rynku pracy,
  • dokonać bilansu swoich umiejętności, kompetencji i możliwości,
  • wykonać różnego rodzaju testy zainteresowań, predyspozycji zawodowych i osobowości,
  • zapoznać się ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy i aktualnymi trendami,
  • dowiedzieć się, jaki zawód mogliby wykonywać w przyszłości
  • poznać ofertę uczelni wyższych i szkół policealnych.

W ramach funkcjonowania w całej Polsce jednostek OHP: MCK, MCIZ, MBP, OSZ OHP istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradców zawodowych. Można również skorzystać z pomocy innych instytucji świadczących usługi z zakresu doradztwa zawodowego: agencji poradnictwa zawodowego, akademickich biur karier, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zakładów doskonalenia zawodowego i urzędów pracy.

Ważne, aby decyzja związana z wyborem kierunku dalszej edukacji nie była podejmowana zbyt pochopnie. Wybranie właściwej drogi wymaga czasu i wysiłku, bowiem jest to inwestycja we własną przyszłość. Praca zawodowa powinna sprawiać nam satysfakcję i zadowolenie. Trzeba pamiętać, że będziemy spędzać w niej około osiem godzin dziennie, czyli aż 1/3 swojego życia.

Autor: Joanna Skrajnowska, doradca zawodowy MCK w Krasnymstawie

Źródła:
1. Małgorzata Jeżewska, Kim będę? Poznawanie siebie w aspekcie wyboru zawodu i planowania kariery, poradnik + zeszyt ćwiczeń dla młodzieży. Publikacja sfinansowana ze środków Rządowego Programu Pierwsza praca" w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy.
2. Informacje o doradcy zawodowym na stronie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji. http://www.wspa.pl/student/biuro_karier/doradca_zawodowy/


Widok zawartości stron Widok zawartości stron