Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Młodociani na rynku pracy

W okresie letnim młodzi ludzie poszukują możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Zdobycie zatrudnienia daje młodzieży możliwość zarobienia na swoje wydatki, wakacyjne wycieczki oraz na inne potrzeby i przyjemności.

mlodociany1160.jpg

Zdobycie doświadczenia

Bardzo istotną kwestią jest także zdobycie doświadczenia zawodowego, dzięki któremu młody człowiek uczy się, rozwija i zdobywa praktyczne umiejętności. Każde doświadczenie w pracy to dodatkowy atut w życiorysie, pracodawcy cenią osoby, które są aktywne. Zbieranie doświadczenia od pierwszych kroków w pracy ma znaczący wpływ przyszłą karierę zawodową. Wczesne wejście na rynek pracy, nawiązane w ten sposób kontakty i zebrana dobra opinia z pewnością zmniejszą ryzyko braku zatrudnienia w przyszłości.

Pracownik młodociany w świetle prawa

W polskim prawie pracy osoba młodociana to taka, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła
18 lat (art. 190 &1 Kodeks Pracy). Zasadniczym powodem zatrudnienia młodocianego jest umożliwienie mu zdobycia kwalifikacji zawodowych. Przepisy kodeksu pracy określają to mianem zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego. Dodatkowo można zatrudnić młodocianego w wykonywaniu innych prac, tak zwanych lekkich prac, jeżeli ukończył co najmniej gimnazjum oraz przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.

Korzyści z zatrudnienia pracownika młodocianego

Z zatrudnieniem młodocianego związane są oczywiście koszty, jednak ustawodawca, wychodząc naprzeciw pracodawcom, gwarantuje zwrot kosztów wynagrodzenia młodocianego pracownika oraz składek ZUS. Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą, który spełnia wszystkie wymagane warunki może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację do Komendy Wojewódzkiej OHP działającej na danym obszarze. Zatrudniając młodocianego, pracodawca zyskuje możliwość przygotowania dobrego i oddanego pracownika dla swojej firmy. Ponadto pracodawca otrzymuje zwrot wypłacanych wynagrodzeń oraz odprowadzonych składek ZUS. Taka współpraca to korzyści zarówno dla młodych ludzi, jak i pracodawców chcących rozwijać swoje przedsiębiorstwo.

Autor: Weronika Chomczyńska, CEiPM OHP w Chełmie
Źródło: oprac. własne


Widok zawartości stron Widok zawartości stron