Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Nie masz 18 lat, ale chcesz pracować? Poznaj swoje prawa

2019-01-24

Nawet jeśli nie masz 18 lat, możesz podjąć pracę. Musisz jednak zapoznać się z kodeksem pracy.

Kodeks pracy jest zbiorem przepisów, które regulują zasady i normy pracy. Inaczej mówiąc, kodeks pracy jest zbiorem praw i obowiązków wszystkich tych, którzy pracują.

Ten zbiór przepisów zawiera 15 działów, które odnoszą się w całości do naszej pracy.

Zgodnie z kodeksem osoby niepełnoletnie mogą pracować. Są wtedy nazywane pracownikami młodocianymi.

Kto to jest pracownik młodociany?

Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła lat 18.

Pomimo tego, że jako niepełnoletnia osoba jesteś pracownikiem młodocianym, musisz wiedzieć, co można znaleźć w kodeksie pracy - zwłaszcza jeśli chodzi o pracowników w twoim wieku.

Co zawiera Kodeks Pracy?

15 działów kodeksu pracy reguluje takie zagadnienia, jak:

  • stosunek pracy – jest to po prostu umowa o pracę zawarta na czas określony lub     nieokreślony; stosunkiem pracy nie jest związana osoba, która pracuje na umowę zlecenie, umowę o dzieło czy umowę agencyjną,
  • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia – wynagrodzenie za pracę młodocianego pracownika także regulują przepisy. Jeśli praca podejmowana jest w ramach nauki zawodu jest to 4% średniego wynagrodzenia w gospodarce w I roku nauki , 5% w II roku nauki i 6 % w III roku nauki. Inaczej jest w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, wtedy wynagrodzenie wynosi 4% średniego wynagrodzenia w gospodarce przez cały czas trwania nauki.
    UWAGA! W przypadku podejmowania innej pracy niż w ramach nauki zawodu, np. pracy sezonowej na umowę zlecenie, pracodawca jest zobowiązany zapłacić pracownikowi małoletniemu co najmniej najniższą stawkę za godzinę, czyli 14,70 zł brutto.
  • czas pracy – w przypadku pracowników młodocianych czas pracy wiąże się z wiekiem, tj. młodociany do 16 roku życia pracuje 6 godzin na dobę, natomiast ktoś, kto skończył lat 16, pracuje 8 godzin dziennie. Ważna jest też przerwa w pracy – jest to 30 minut. Pracownika młodocianego nie można zatrudniać w nocy ani po godzinach pracy.
  • urlopy pracownicze – po 6 miesiącach pracy każdy, kto pierwszy raz podjął pracę jako pracownik młodociany, uzyskuje 12 dni roboczych urlopu wypoczynkowego (może go wykorzystać podczas ferii zimowych), po roku pracy ma prawo do 26 dni roboczych. W przypadku, gdy pracownik młodociany kończy w roku kalendarzowym 18 lat, wtedy ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni.

Zmiany w Kodeksie Pracy – jak być na bieżąco?

Kodeks pracy również podlega zmianom, dlatego od czasu do czasu warto poszukać intersujących nas zagadnień na stronach Głównego Inspektoratu  Pracy. Aby zrozumieć pewne problematyczne dla nas kwestie można zajrzeć do internetowego Informatora Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nie bójcie się pytać, czytać i wyszukiwać ważnych dla was spraw związanych z pierwszą pracą!

Autor: Monika Szymanek

Źródła:

https://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/mlodociani_niepelnosprawni_bezrobotni/729770,Zatrudnianie-mlodocianych-pracownikow-zmiany-od-2018-r.html

https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/kodeks-pracy-o-czym-mowi-i-w-czym-pomaga/

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1092044,zatrudnianie-mlodocianych-pracownikow-zmiany-od-2018-r.html

https://gratka.pl/regiopraca/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-2018-tekst-jednolity-grudzien-2018


Widok zawartości stron Widok zawartości stron