Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ochotnicze Hufce Pracy w akcji Programu „Po pierwsze zdrowie”

Ochotnicze Hufce Pracy zostały zaproszone do wzięcia udziału w trwającej akcji prowadzonej w ramach Programu „Po pierwsze zdrowie”. – Wielospecjalistyczny program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

po_pierwsze_zdrowie_1160_OK.png

Akcja jest zainicjowana w imieniu Komitetu Nauk Klinicznych PAN i Rady Głównej Instytutów Badawczych przez prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego i prowadzona we współpracy z Programem 1 Polskiego Radia i audycją „Lato z Radiem”, a jej głównym celem jest rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych społeczeństwa i propagowanie wykonywania badań profilaktycznych.

Akcja polega na zorganizowaniu w poszczególnych miejscowościach w Polsce wydarzeń
w ramach trasy „Lata z Radiem”.

W tegorocznej edycji Programu, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, rozszerzono wachlarz prezentowanych zagadnień. Jednym z tematów będzie edukacja, szczególnie w kontekście poszerzania wiedzy o możliwościach pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, lub potrzebującym wsparcia w ukończeniu szkoły, czy zdobyciu zawodu.

Ochotnicze Hufce Pracy wezmą udział w akcji w następujących miejscowościach: Grunwald (14.07), Toruń (22.07), Szczebrzeszyn (11.08), Wolsztyn (18.08), Gdynia (25.08), Krynica (jeden z dni 4-6 września) i Warszawa (15 lub 16 września).

Dzięki możliwości udziału w akcji na stanowiskach wystawienniczych kadra OHP prowadzi szeroką kampanię informacyjną o ofercie dla młodzieży.

Opowiada o rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających młodym ludziom w wieku 15-18 lat warunki do uzupełnienia wykształcenia podstawowego oraz do zdobycia kwalifikacji zawodowych. Porusza również kwestię jednostek rynku pracy oferujących poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i szkolenia zawodowe dla całej populacji młodzieży w wieku 15 – 25 lat, ukierunkowane na wyposażenie jej w umiejętności radzenia sobie na rynku pracy: zaplanowania kariery zawodowej, otrzymanie oferty pracy i utrzymanie zatrudnienia.

Udział w akcji jest okazją do spotkań ze społecznością lokalną, jak również do prezentacji OHP na szerszym forum. Wydarzeniom tym często towarzyszą imprezy kulturalne, a przede wszystkim jest możliwość pozyskania ważnych informacji o badaniach profilaktycznych, a nawet przeprowadzenia niektórych badań podczas imprezy (w tym badań słuchu).

Odwiedzająca te wydarzenia młodzież, wraz ze swoimi rodzicami i wychowawcami, ma szanse na zapoznanie się z ofertą OHP i jest zapraszana do skorzystania ze wsparcia naszych jednostek w takim zakresie, jakiego potrzebuje.

 

 

Linki do wydarzeń, które się już odbyły:

http://warminsko-mazurska.ohp.pl/7092-2/

http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl/549-07PROMOCJAOHP.htm

http://www.lubelska.ohp.pl/index.php/137-aktualnosci/3716-po-pierwsze-zdrowie-festyn-w-szczebrzeszynie 

http://wielkopolska.ohp.pl/aktualnosci/lato-z-radiem-w-wolsztynie.html

http://www.pomorska.ohp.pl/549-prezentacjanews-85238-p_1.htm

http://www.lubelska.ohp.pl/index.php/137-aktualnosci/3716-po-pierwsze-zdrowie-festyn-w-szczebrzeszynie  

 http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl/549-07PROMOCJAOHP.htm

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron