Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Patriotyzm w nowoczesnym wydaniu

W czasach, kiedy nie toczymy wojen, jesteśmy częścią zjednoczonej Europy i zanikają granice między państwami, patriotyzm na pewno ulega przeobrażeniom. Co znaczy być dzisiaj patriotą?

polska1160.jpg

Przyzwyczailiśmy się do tego, że każdy manifestuje swój patriotyzm w sposób, jaki uważa za słuszny. Niektórzy wywieszają flagi w oknach, inni biorą udział w maratonach i biegają z flagą w dłoniach. Jeszcze inni ozdabiają swoje pojazdy w barwy narodowe, czy uczestniczą w koncertac. Są też tacy, dla których święto narodowe jest to po prostu dniem wolnym od pracy. Do której grupy się zaliczasz?

Rola historii

W patriotyzm Polaków wpisana jest cała martyrologia narodu polskiego. Nie możemy uciekać od trudnych momentów historii, których doświadczaliśmy na przestrzeni wieków. Przeciwnie, powinniśmy o nich pamiętać, bo one ukształtowały nas jako naród, a także pokazały naszą miłość, zaangażowanie i hart ducha dla naszej ojczyzny.

Ważną rolę w uczeniu patriotyzmu odgrywa nauka historii w sposób, który przemawia do młodych ludzi i pozwala im zrozumieć, jak męstwo i odwaga innych pozwoliły na to, że teraz żyjemy w wolnym kraju. Znajomość i szacunek dla historii, a także tradycji i kultury narodu to nieodłączne elementy patriotyzmu. Bez tego nie można w pełni wyrażać swojej postawy wobec ojczyzny.

Postawa

W patriotyzmie nie chodzi tylko o szanowanie symboli narodowych. Przede wszystkim należy szanować siebie nawzajem, być tolerancyjnym, umieć się porozumieć, żeby te nasz patriotyzm nabrał prawdziwego sensu, a nie był tylko deklaracją. Zwróć uwagę na swój stosunek do nauki, na uczciwość w pracy, czy na zaangażowanie na rzecz innych. Kiedy mówi się o kryzysie wartości i autorytetów, o zobojętnieniu i zazdrości, swoją postawą możesz pokazać, że bycie patriotą to nie są tylko słowa.

Nowoczesność nie stoi w sprzeczności z patriotyzmem. Jako osoba „na czasie” z powodzeniem możesz odnaleźć patriotyzm w sobie i określić to, w jaki sposób chcesz uczcić pamięć o wydarzeniach i ludziach zasłużonych dla narodu polskiego.

Czy jesteś patriotą i w czym przejawia się twój patriotyzm? Czy to tylko puste słowo pojawiające się przy okazji Narodowego Święta Niepodległości, czy raczej świadoma postawa płynąca z głębi serca i przejawiająca się w twoim życiu na co dzień? Zastanów się nad tym.

Autor: Justyna Misiorek, wychowawca Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu
Źródło: oprac. własne

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron