Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Praca dla nieletnich – co warto wiedzieć?

2023-06-15

Masz pomiędzy 15 a 18 lat i chcesz pracować? Jako nieletni według kodeksu pracy będziesz pracownikiem młodocianym. Sprawdź, jakie prawa będą ci przysługiwać.

W naszym tekście znajdziesz rzeczowe informacje przedstawione w prosty sposób. Zacznijmy od podstawowej: kogo określa się pracownikiem młodocianym?

 

Według kodeksu pracy pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.

 

W potocznym języku określenie "pracownik nieletni" zastępuje prawidłową według kodeksu pracy nazwę „pracownik młodociany”. Jednak warto znać określenie zgodne z prawem.

 

Jakie warunki musisz spełniać, by móc pracować, kiedy nie masz 18 lat?

Musisz:

  • ukończyć co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową,
  • przedstawić świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża twojemu zdrowiu.

 

Rodzaj pracy

Trzeba pamiętać, że pracownik młodociany:

  • może być zatrudniony w celu przygotowania zawodowego (czyli np. w czasie nauki zawodu w OHP),
  • może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac (np. roznoszenie ulotek, prace biurowe, wykładanie towaru).

 

Wymiar czasu pracy w przypadku pracowników nieletnich

  • Dobowy wymiar czasu pracy nieletniego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin.
  • Czas pracy osoby w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.
  • Tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin.
  • W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin.
  • Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

 

 

Przerwa w pracy

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy nieletniego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy.

Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin. Pracownikowi nieletniemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

 

Pora nocna

Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 22 a 6.

 

Urlop

Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.

Jednak w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Pracownikowi nieletniemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych.

 

Jeśli chcesz wiedzieć, jak znaleźć pracę będąc nastolatkiem, skorzystaj z naszego poradnika - to bezpłatny e-book do pobrania!

 

Polecamy też nasze filmy na YouTube'ie w temacie pracy dla nastolatków.

 

 

Autor: Joanna Buharewicz

Źródło: kodeks pracy


Widok zawartości stron Widok zawartości stron