Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Regulamin rekrutacji – lektura obowiązkowa ósmoklasisty

2020-05-28

Są takie lektury w życiu uczniów, których ominąć nie sposób. Do ich grona należą oczywiście wszystkie lektury obowiązkowe będące w programie nauczania. Jednak do grona „lektur”, które powinien przeczytać każdy ósmoklasista, należą niewątpliwie wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Planowanie wakacji

Autorami tych dokumentów są Kurator Oświaty oraz szkoła, do której konkretny uczeń chce uczęszczać od września. Zawierają one nie tylko informacje o datach dotyczących rekrutacji i wyjaśnienia opisujące jej kolejne etapy. W normalnych warunkach pomagały także dobrze zaplanować wakacje. Tak, tak wakacje. Bo kiedy rozmawiam z uczniami stojącymi przed decyzjami o dalszych etapach edukacji, wielu z nich nie wie o tym, kiedy kończy się tak naprawdę rekrutacja. Nie zastanawiają się chociażby nad tym, że w przypadku tych spośród nich, którzy będą szkolić się w szkołach przygotowujących do zawodu, należy wykonać konieczne badania.

Co jeszcze?

Z dokumentów, które pojawiają się na stronie kuratoriów i określają warunki i przebieg rekrutacji czerpią wszystkie placówki oświatowe, tworząc tzw. regulaminy rekrutacji, czyli kolejny bardzo istotny dokument warty przeczytania od „deski do deski”. To w nim odnajdziemy informacje dotyczące rekrutacji w konkretnej placówce. To z tego dokumentu publikowanego z reguły na stronie internetowej szkoły, dowiemy się, jakie klasy i w jakiej ilości powstaną w kolejnym roku szkolnym. Znajdziemy też odpowiedź na pytanie, czy rekrutacja będzie odbywała się w sposób elektroniczny czy tylko tradycyjny. To tam przeczytamy o tym, co komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w przypadku równorzędnej ilości punktów, czy też tego w jakich godzinach uczeń może składać dokumenty.

A to tylko niektóre z informacji zawartych w regulaminach rekrutacji. Dlatego właśnie w ramach przygotowania do dorosłości, uczeń klasy ósmej powinien koniecznie przyzwyczaić się do czytania dokumentów niczym lektur obowiązkowych. Dla własnego dobra.

Rekrutacja w czasach pandemii

Tak było do tej pory. W tym roku wirus zaburzył nieco ten dotychczasowy ład. Epidemia nie tylko wyprowadziła uczniów i nauczycieli ze szkoły realnej i wprowadziła do szkoły wirtualnej. Pandemia postawiła pod znakiem zapytania także sposób rekrutacji do szkół, w tym egzamin ósmoklasisty. O wakacjach w dotychczasowym kształcie nie wspominając. Sytuacja jest oczywiście bardzo dynamiczna, stąd też istnieje konieczność jeszcze uważniejszego śledzenia tego, co pojawia się na stronach kuratoriów oświaty oraz szkół ponadpodstawowych. Okazuje się więc, że nawet pandemia nie może zmienić spisu lektur obowiązkowych ósmoklasisty.

Autor: Tomasz Pal


Widok zawartości stron Widok zawartości stron