Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Staż we Włoszech – przygoda i doświadczenie

Cztery dziesięcioosobowe grupy uczestników Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie, którzy na co dzień kształcą się w zawodzie kucharza w Zasadniczej Szkole Zawodowej lub w Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, uczestniczyły w trzytygodniowych stażach gastronomicznych w hotelach i restauracjach w Spoleto.

Wyjazd odbył się w ramach projektu „Europejska Mobilność – Szansa na Sukces BIS”. Po powrocie z Włoch dziewczyny i chłopaki w samych superlatywach wypowiadają się o działaniach realizowanych w ramach projektu.

Cenne doświadczenie

Poza podwyższeniem umiejętności nabytych w dotychczasowym kształceniu zawodowym w zawodzie kucharza, rozwinęłam specjalistyczne kompetencje. Zdobyłam nowe, unikalne na rynku pracy kwalifikacje. Cieszę się, że dzięki pobytowi w Spoleto znacznie polepszyłam znajomość angielskiego, szczególnie jeśli chodzi o słownictwo i zwroty z zakresu gastronomii. – tak spuentowała pobyt w słonecznej Italii Paulina, jedna z uczestniczek projektu.

Kolejna z beneficjentek, Sandra, dodała: Cieszę się, że miałam bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi z wielu krajów europejskich. Pobyt we Włoszech poszerzył moją wiedzę i nabyłam umiejętności, które pomogą mi w dalszej nauce. Jestem pewna, że po ukończeniu szkoły zdobędę prace w moim wymarzonym, wyuczonym zawodzie.

To właśnie od osób odbywających zagraniczne staże ich młodsi koledzy i koleżanki dowiadują się  tym, że warto brać udział w tego typu projektach. Wszyscy chwalą sobie hotele i restauracje, w których pracowali. Największa w tym zasługa Azzurra Societa Cooperativa Sociale – partnera pleszewskiego Centrum, która to posiada wypracowane standardy pracy w branży gastronomicznej i która wielokrotnie współpracowała z pleszewską placówką podczas organizacji zagranicznych stażów. Wszystko było na tip-top. Organizacja staży była wzorowa. – podkreśla Patryk, kolejny z uczestników.

Nowe umiejętności

Udział w projekcie nie ograniczał się jedynie do zagranicznych staży. Młodzi adepci sztuki kulinarnej, przed wyjazdem do Spoleto, wzięli również udział w specjalnym przygotowaniu pedagogiczno-kulturowo-językowym. Warto także wspomnieć o tym, że również kadra pleszewskiego Centrum (łącznie dziesięciu pracowników) bierze udział w projekcie. Ich wyjazd na wizyty studyjne wiązał się z koniecznością rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej CKiW, a także poprawą systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego. Również młodzież jest zadowolona z ich dokształcania we Włoszech, bo zdaje sobie sprawę, że poznane w trakcie mobilności rozwiązania kadra wprowadzi w pleszewskiej placówce. 

Zastanawiałeś się czy brać w tego typu projektach? Jeśli tak, to już wiesz, że dzięki nim możliwy jest Twój rozwój zawodowy i osobisty. Ponadto nie tylko pogłębisz wiedzę w zakresie kształcenia zawodowego, ale nabędziesz wiele innych umiejętności oraz podniesiesz poziom swoich kompetencji językowych.

Autor: Grzegorz Kowalski

Źródło: ckiw-pleszew.ohp.pl


Widok zawartości stron Widok zawartości stron