Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Twoja pierwsza praca z EURES

Masz 18-35 lat? Jesteś obywatelem i legalnie mieszkasz w jednym z państw Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii? Masz problem ze znalezieniem pracy w swoim kraju? Z chęcią przeniesiesz się do innego państwa UE, Norwegii lub Islandii na okres co najmniej 6 miesięcy? Jeśli Twoja odpowiedź na powyższe pytania brzmi: Tak, Yes, Ja, Oui, Si, Ano – dobrze trafiłaś/eś.

YFEJ_1160.png

Program Twoja pierwsza praca z EURES to ukierunkowany program mobilności zawodowej skierowany dla młodych osób, które zainteresowane są podjęciem pracy, stażu lub praktyki w innym państwie niż kraj zamieszkania. Program ten pomaga również pracodawcom w znalezieniu pracowników o określonych kwalifikacjach.

Zaraz…zaraz… Czyli w sumie ten program nie różni się od pośrednictwa pracy w ramach EURES?

Właściwie to różni się i to bardzo! W ramach programu Twoja pierwsza praca z EURES uczestnicy otrzymują wsparcie.

Okej… A co to za wsparcie?

Młodzież otrzymuje bezpośrednie wsparcie finansowe w formie:

  • dodatku z tytułu podróży w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej za granicą – 100-350 Euro na pokrycie kosztów podróży (stosownie do odległości i stałej stawki dodatku),
  • dodatku z tytułu przeprowadzki – 700-1400 Euro w zależności od kraju docelowego,
  • kursu językowego – zwrot zadeklarowanych rzeczywiście poniesionych kosztów do 2000 Euro,
  • uznania kwalifikacji – zwrot zadeklarowanych rzeczywiście poniesionych kosztów do 400 Euro,
  • uzupełniającego dodatku z tytułu przeprowadzki – zwrot kwalifikowalnych zadeklarowanych kosztów do 500 Euro.

Młodzież może również uzyskać inne nieodpłatne świadczenia w formie usług wsparcia w okresie przed zatrudnieniem i po nim:

  • szkolenie przygotowawcze (szkolenie językowe lub niezbędne szkolenie przed przeprowadzką i/lub po niej),
  • mentoring.

Nie zapominajmy o pracodawcach. Oni również otrzymują bezpośrednie wsparcie finansowe w formie programu integracyjnego dla nowych pracowników mobilnych, stażystów lub praktykantów, który może obejmować co najmniej jeden z następujących elementów: wprowadzające szkolenie zawodowe oraz kurs językowy – tworzą szkolenie podstawowe, powyższe szkolenia mogą być połączone ze wsparciem administracyjnym i ułatwieniem osiedlenia się – szkolenie kompleksowe – wkład finansowy: 505-1270 Euro na kandydata w zależności od kraju docelowego i rodzaju programu integracyjnego  (podstawowy lub kompleksowy).

Brzmi interesująco… To dobry sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego, podszlifowania znajomości języka obcego i zwiedzenia innego państwa. Kto w takim razie może mi pomóc w skorzystaniu z tego programu?

Obecna, piąta już edycja programu Twoja pierwsza praca z EURES, realizowana jest równolegle w czterech projektach koordynowanych przez Włochy, Szwecję, Francję oraz Niemcy. Po raz pierwszy Polska instytucja – Ochotnicze Hufce Pracy pełni rolę partnera stowarzyszonego projektu koordynowanego przez Włochów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu Twoja pierwsza praca z EURES skontaktuj się z naszymi doradcami EURES:

Monika Czupryna - doradca EURES, Świętokrzyska WK OHP, m.czupryna@ohp.pl; tel. (41) 200-17-59

Agnieszka Ryfińska - doradca EURES, Opolska WK OHP, a.ryfinska@ohp.pl; tel. (77) 456-00-44

Krzysztof Borek - doradca EURES, Małopolska WK OHP, k.borek@ohp.pl; tel. (18) 441-35-87

Odwiedź również stronę internetową programu: http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home.

Zarejestruj się już dziś i rozpocznij niezwykłą przygodę!

 

Autorzy:

Agnieszka Ryfińska – doradca EURES Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Opolu

Krzysztof Borek – doradca EURES Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
w Krakowie

Źródło: www.eures.europa.eu; http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron