Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wizyta przygotowawcza projektu „Polsko-gruziński dialog międzykulturowy”

Każdy człowiek jest ciekawy świata i pragnie mieć okazję do jego poznawania. W tym celu Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Rzeszowie w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej opracowuje i realizuje w oparciu o pozyskane środki unijne wspólnie z zagranicznymi partnerami projekty skierowane przede wszystkim do młodzieży.

14 marca 2023 r. w siedzibie 9-19 Hufca Pracy w Dębicy w formie on-line odbyło się spotkanie organizacyjno-przygotowawcze międzynarodowego projektu pn. ,,Polsko-gruziński dialog międzykulturowy” w ramach Erasmus+. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie uczestnikom OHP, którzy biorą udział w realizacji działań projektowych, lepszego poznania kraju kaukaskiego, z którego pochodzi młodzież partnerskiej organizacji Polsko-Gruzińskiego Centrum Współpracy w Gori. Na realizację projektu od 18 do 25 kwietnia do Gruzji wyjeżdża 10 osobowa grupa młodzieży z OHP, opiekun grupy oraz koordynator projektu.

Tematem wymiany jest nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym młodych ludzi, wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji, poznanie bogatej kultury i tradycji kaukaskiego kraju.

W ramach projektu uczestnicy będą poznawać Tbilisi i Gori, zwiedzać ciekawe zakątki regionu Szyda Kartlia, poznawać jego historię, kulturę oraz walory krajobrazowe, przyrodnicze i architektoniczne. Odbędą się spotkania uczestników z Prezydentem Gruzji Panią Salome Zurabiszwili w Pałacu Prezydenckim w Tbilisi, z Prezydentem Miasta Gori Vladimirem Khinchegashvili w Ratuszu Miejskim, z mistrzami świata oraz mistrzami olimpijskimi w judo. Delegacja z Polski odwiedzi region Kakheti, który jest regionem partnerskim Województwa Podkarpackiego.

Prowadząca spotkanie Walentyna Turowska jako koordynator projektu powitała młodzież i zaproszonych gości: Bogusławę Gubernat Dyrektor CEiPM w Rzeszowie, Sofio Rezrichenko – Prezesa Polsko-Gruzińskiego Centrum Współpracy w Gori, Ilonę Stasiowską - Komendanta 9-19 Hufca Pracy w Dębicy wraz z kadrą, Nino Okropiridze, Lewan Makhatadze - uczestników projektu ze strony gruzińskiej oraz pracowników Młodzieżowego Centrum Kariery. Gośćmi honorowymi spotkania byli wolontariusze ze Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych IMPRO w Rzeszowie: Milena Sargsyan z Armenii oraz Avtandil Kizikurashvili z Gruzji.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono harmonogram projektu, kwestie finansowe rozdzielono zadania pomiędzy uczestników dotyczące prowadzenia warsztatów oraz opracowano strategię ewaluacji i upowszechnienia rezultatów wymiany. Wiesław Wiktor, starszy wychowawca Hufca i opiekun grupy polskiej,  przedstawił aspekty praktyczne i logistyczne ( podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie). Doradcy zawodowi Paweł Bonarek i Sławomir Wiktor w języku angielskim zaprezentowali gościom strukturę OHP oraz działalność Młodzieżowego Centrum Kariery.

Na zakończenie spotkania wolontariusze z zagranicy poprowadzili warsztaty międzykulturowe oraz przedstawili prezentacje o krajach, z których pochodzą, przybliżając ich realia i kulturę. Mariola Lidwin, doradca zawodowy w rzeszowskim CEiPM, pełniła rolę tłumacza j. angielskiego.

Następnie głos zabrały Bogusława Gubernat - Dyrektor CEiPM w Rzeszowie i Ilona Stasiowska Komendant Hufca, które nie kryły radości z faktu, że wniosek projektowy uzyskał uznanie i wysokie oceny komisji konkursowej oraz że po raz pierwszy młodzież z dębickiego Hufca pojedzie do Gruzji. Podziękowały zaproszonym gościom za ciekawą lekcję historii oraz wszystkim, którzy będą pracować przy realizacji działań. Określiły także korzyści, jakie mogą czerpać ludzie młodzi pod czas wymiany. 

Młodzież poznając egzaltowaną naturę Gruzinów, ich temperament, dumę z niezależności i walki o wolność z niecierpliwością czekają na spotkanie z rówieśnikami.

 

Autor tekstu: Walentyna Turowska - specjalista. ds. programów w CEiPM Rzeszów.

Autor zdjęć: Wiesław Wiktor – starszy wychowawca 9-19 Hufca Pracy w Dębicy.

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron