Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wojska Obrony Terytorialnej - praca, pasja czy nowy zawód?

2022-11-29

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie trwania konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych czy katastrof.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie trwania konfliktu zbrojnego,  jak również podczas klęsk żywiołowych czy katastrof.  Istotne jest zgromadzenie takiego potencjału ludzkiego, który stanowiłby lokalne wparcie dla danego powiatu, gminy,  w sytuacjach zagrożeń, również niemilitarnych” - mówi ppłk Jarosław Kowalewski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach.

 

Czy służba w obronie terytorialnej to praca?

Służbę w obronie terytorialnej traktować należy raczej jako formę  sprawdzenia siebie. Kandydaci powinni wykazać chęć wsparcia swego regionu, zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności. Nie mniej jednak aspekt finansowy jest równie ważny.

Żołnierze Obrony Terytorialnej otrzymują uposażenie składające się z dwóch części:

 • uposażenie za pełnienie TSW rotacyjnie (zależne od posiadanego stopnia wojskowego);
 • dodatek za gotowość bojową (stały w kwocie 320 zł).

 

Kto może służyć w WOT?

O pełnienie służby w WOT może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • posiada wiek co najmniej osiemnastu lat;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • nie była przeznaczona do służby zastępczej;
 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego
 • nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

 

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej jako realizacja marzeń

Bycie żołnierzem Terytorialnej Służby Wojskowej może być wielką pasją, czy hobby, ale jednocześnie jest to pewnego rodzaju zobowiązanie. Mimo, że do służby w obronie terytorialnej  wstępujemy jako ochotnik to decyzja  ta powinna być dojrzała i odpowiedzialna. Można ją też potraktować jako przygodę życia, ponieważ podczas 16-dniowego szkolenia podstawowego zacierają się różnice wiekowe, wcześniej zdobyte doświadczenie czy wykształcenie. Trudne sytuacje scalają ludzi, wzmacniają więzi, uczą dyscypliny i hartu ducha.

 

Nowy zawód - czy to realne?

Pełnienie ochotniczej służby w obronie terytorialnej może być początkiem nowej kariery zawodowej. Osoby, które chcą na stałe związać się z wojskiem, po odbyciu 3-letniej służby w obronie terytorialnej mogą kontynuować karierę w wojsku zawodowym. Jest to czas, kiedy ochotnicy zdobywają nowe doświadczenia, biorą udział w szkoleniach z użyciem nowoczesnego sprzętu czy kursach specjalistycznych. Mają też czas by na poważnie zastanowić się, czy służbę w obronie kraju chcą traktować jako nowy zawód. Istotne jest także, że okres pełnienia służby zalicza się do stażu pracy. Zagwarantowany jest także zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej na ćwiczenia oraz rekompensata utraconego wynagrodzenia.

 

Gdzie można dowiedzieć się więcej o służbie w Wojskach Obrony Terytorialnej?

Szczegółowych informacji można  uzyskać w punktach informacyjnych w swoim województwie, w Wojskowych Komendach Uzupełnień,  https://terytorialsi.wp.mil.pl oraz na stronie internetowej http://www.mon.gov.pl.

 

Autor: Urszula Rytwińska, pośrednik pracy w CEiPM OHP w Suwałkach


Widok zawartości stron Widok zawartości stron