Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wojska Obrony Terytorialnej - praca, pasja czy nowy zawód?

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie trwania konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych czy katastrof.

Wojska-Obrony-Terytorialnej-praca-pasja-czy-nowy-zawód_1160.jpg

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie trwania konfliktu zbrojnego,  jak również podczas klęsk żywiołowych czy katastrof.  Istotne jest zgromadzenie takiego potencjału ludzkiego, który stanowiłby lokalne wparcie dla danego powiatu, gminy,  w sytuacjach zagrożeń, również niemilitarnych” - mówi ppłk Jarosław Kowalewski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach.

Czy służba w obronie terytorialnej to praca?

Służbę w obronie terytorialnej traktować należy raczej jako formę  sprawdzenia siebie. Kandydaci powinni wykazać chęć wsparcia swego regionu, zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności. Nie mniej jednak aspekt finansowy jest równie ważny. Za gotowość i minimum jedno odbyte szkolenie w miesiącu żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej otrzyma wynagrodzenie w wysokości około 500 zł. Dla młodzieży może to być dodatkowy zastrzyk gotówki, „ekstra kieszonkowe”.

Kto zgłasza się do WOT-u?

Najczęściej kandydatami do służby w WOT są uczniowie, studenci, osoby pracujące, nauczyciele, a także uczniowie tzw. klas mundurowych. Zgłaszają się także małżeństwa, ojciec z synem, a nawet nauczyciel
z uczniami. Oczywiście  wszyscy kandydaci muszą mieć  co najmniej 18  lat  i nie więcej niż 55 w stopniu szeregowego oraz 63 lata w stopniu podoficera i oficera.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej jako realizacja marzeń

Bycie żołnierzem Terytorialnej Służby Wojskowej może być wielką pasją, czy hobby, ale jednocześnie jest to pewnego rodzaju zobowiązanie. Mimo, że do służby w obronie terytorialnej  wstępujemy jako ochotnik to decyzja  ta powinna być dojrzała i odpowiedzialna. Można ją też potraktować jako przygodę życia, ponieważ podczas 16-dniowego szkolenia podstawowego zacierają się różnice wiekowe, wcześniej zdobyte doświadczenie czy wykształcenie. Trudne sytuacje scalają ludzi, wzmacniają więzi, uczą dyscypliny i hartu ducha.

Nowy zawód - czy to realne?

Pełnienie ochotniczej służby w obronie terytorialnej może być początkiem nowej kariery zawodowej. Osoby, które chcą na stałe związać się z wojskiem, po odbyciu 3-letniej służby w obronie terytorialnej mają pierwszeństwo przy ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Jest to czas, kiedy ochotnicy zdobywają nowe doświadczenia, biorą udział w szkoleniach z użyciem nowoczesnego sprzętu czy kursach specjalistycznych. Mają też czas by na poważnie zastanowić się, czy służbę w obronie kraju chcą traktować jako nowy zawód. Istotne jest także, że okres pełnienia służby zalicza się do stażu pracy. Zagwarantowany jest także zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej na ćwiczenia oraz rekompensata utraconego wynagrodzenia.

Gdzie można dowiedzieć się więcej o służbie w Wojskach Obrony Terytorialnej?

Szczegółowych informacji można  uzyskać w punktach informacyjnych w swoim województwie, w Wojskowych Komendach Uzupełnień,  @terytorialsi oraz na stronie internetowej  http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/.

 

Autor: Urszula Rytwińska, pośrednik pracy w CEiPM OHP w Suwałkach


Widok zawartości stron Widok zawartości stron