Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zambrów i Ciechanowiec: Podsumowanie staży zagranicznych w Niemczech

Uczestnicy Hufca Pracy w Zambrowie i Ciechanowcu podsumowywali zakończenie realizacji ostatniego etapu projektu ,,Inwestycja w przyszłość – zagraniczne staże zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i murarzy w Niemczech” finansowanego z programu Erasmus+.

Po odbytych spotkaniach podsumowujących jest wielu nowych chętnych rówieśników do wyjazdu na przyszłe staże, a ci co się nie zdecydowali na wyjazd w kończącym się projekcie - już bardzo tego żałują.

Uroczyste podsumowania projektu odbywały się w placówkach: Branżowej Szkole I st im. Janusza Korczaka Nr 3 w Zambrowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

Podczas spotkań 10-ciu uczestników projektu z klasy II i III BS kształcących się w zawodzie kucharz i cukiernik wraz z komendantem hufca przedstawiło prezentację multimedialną dla całej społeczności szkolnej oraz dyrekcji Szkół, Rady Pedagogicznej i przedstawicielowi pracodawców. Materiał obrazował realizację stażu, jego cele i efekty oraz realizację wypraw edukacyjno-kulturowo-sportowych.

Młodzież podzieliła się również swoimi wrażeniami i doświadczeniami z dwutygodniowego pobytu we Frankfurcie nad Odrą. Bardzo dużo opowiadali podopieczni OHP o miejscach, które odwiedzili podczas zorganizowanych wyjazdów do Berlina, Centrum Frankfurtu oraz do Słubic.              

Udział w projekcie wszyscy ocenili jako niezwykłą życiową szansę, zaś dzięki codziennej pracy na warsztatach młodzi podwyższyli swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyli nowe umiejętności. Tym samym zwiększyli szanse zatrudnienia na krajowym i europejskim rynku pracy.

Ważnym momentem dla uczestników projektu było wręczenie przez Komendanta Hufca Pracy w Zambrowie Grażynę Dembek oraz Dyrektora BS I st w Zambrowie Małgorzatę Leszczyńską i Wicedyrektora ZSOiZ w Ciechanowcu Artura Bojar certyfikatów potwierdzających odbycie stażu oraz ukończenia warsztatów z języka niemieckiego.

Młodzież niedługo otrzyma także certyfikaty Mobili Tool oraz nadal będzie promować projekt i dzielić się rezultatami.

Na wszystkich uczestników spotkań podsumowująco-promocyjnych czekał słodki poczęstunek.

 

Autor tekstu: Grażyna Dembek- Komendant Hufca Pracy

Autorzy zdjęć: Agnieszka Iwanowska - doradca zawodowy MCK W Zambrowie, Tadeusz Chludziński- pracownik BS I st. w Zambrowie

 

Zdjęcia nr 1-3: Podsumowanie stażu w BS I st Zambrowie

Zdjęcie nr 4: Podsumowanie stażu i wręczenie certyfikatów w klasie III BS w Ciechanowcu

Zdjęcie nr 5: Wręczenie certyfikatów przez wicedyrektora Artura Bojara – uczennicom kl. II BS w Ciechanowcu

Zdjęcie nr 6: Zdjęcie pamiątkowe w klasie II BS w Ciechanowcu.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron