Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zawodówka, technikum czy liceum?

Może myślisz sobie: co będę miał po zawodówce? A co daje mi technikum? Czy po technikum zdam maturę i znajdę pracę? A może iść do liceum?

zawodowka_technikum_czy_liceum_1160.jpg

Tam nauczę się wielu rzeczy z różnych dziedzin, które pomogą mi dostać się na studia… Tylko czy naprawdę chcę studiować? Czy raczej pracować? A może jedno i drugie?

Twoja przyszłość – twój wybór

To jest trudny wybór, który może decydować o twojej przyszłości. Niestety nikt za ciebie nie podejmie tej decyzji. Musisz zrobić to sam. Możesz jednak przeanalizować fakty za i przeciw, żeby właściwie zadbać o swoją przyszłość.

Niestety bez wykształcenia lub tylko z ukończonym gimnazjum masz niewielkie szanse zaistnienia na rynku pracy. Przemyśl więc swój wybór i zacznij działać już teraz, zanim zacznie ci się chcieć coraz mniej o tym myśleć!

Zawodówka, technikum, liceum – co wybrać?

Wiele osób myśli takimi kategoriami:

Jeżeli skończę tylko liceum, nie mam w sumie nic. Po liceum trudno mi będzie znaleźć zatrudnienie bez posiadania konkretnego zawodu. Skoro nie mam zawodu – muszę iść na studia albo do szkoły policealnej, żeby uzupełnić wykształcenie i mieć chociaż tytuł technika.

Technikum trwa rok dłużej niż liceum, ale za to mam zawód i mogę zdawać maturę. Po technikum mogę podjąć pracę, zarabiać, a jak zechcę – mam otwartą drogę, by skończyć studia, choćby zaocznie.

Po zawodówce od razu mogę iść do pracy. Mam wtedy sam zawód „na najniższym poziomie”, ale dobre i to. Mam też praktykę w zawodzie. Mogę ją odbywać na warsztatach szkolnych lub u pracodawcy, który – jeżeli okaże się, że mam „smykałkę” i lubię robić to, co robię – może mnie zatrudnić.

Podpisuję też umowę o naukę zawodu i otrzymuję za praktykę pieniądze. Niewielkie, ale zawsze jakieś są. Jestem też pracownikiem młodocianym. Każdemu pracodawcy, który przyjmie mnie na praktykę przysługuje za mnie zwrot kosztów kształcenia. Z drugiej jednak strony nie mam większych szans, żeby udać się na studia, bo ta szkoła nie przygotuje mnie do tego.

Uczyć się dłużej czy krócej?

Idąc do technikum uczę się 4 lata, a w zawodówce i liceum – 3 lata.* W zawodówce zdaję egzaminy czeladnicze. W technikum zdaję nie tylko maturę, ale także egzaminy zawodowe. Z drugiej strony to właśnie liceum najlepiej przygotuje mnie do matury. W liceum uczę się po to, by zdać ją jak najlepiej, wszystko inne schodzi wtedy na dalszy plan.

Technikum to coś między zawodówką a liceum. Ale czy nauczą się wszystkiego tak, żebym miał zawód i dodatkowo zdał maturę? Technikum jest idealne wtedy, gdy chcę skończyć jakiś wymarzony kierunek studiów. Liceum jest dobre, jeśli chcę zostać nauczycielem, lekarzem, naukowcem czy prawnikiem.

Jeśli natomiast chciałbym ograniczyć się wyłącznie do zdobycia fachu i pracy w zawodzie takim jak hydraulik, ślusarz, mechanik, to warto wybrać zawodówkę. Po niej mogę szukać pracy. Mogę też uzupełnić kwalifikacje i wiedzę, by zostać technikiem.

Jeżeli zdecyduję się pójść do liceum, to mam do wyboru różne profile. Mogę być w klasie sportowej, językowej, matematyczno-fizycznej, biologiczno-chemicznej, czyli jest dużo możliwości.

Co zatem zrobić? To wciąż trudny wybór!

Gdybym jednak nie do końca wiedział, zawsze mogę porozmawiać o tym z pedagogiem w mojej szkole lub przyjść do doradcy zawodowego.

Mogę też, gdy nie uczę się i nie pracuję, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w projekcie realizowanym przez Ochotnicze Hufce Pracy. Tam bezpłatnie ukończę wiele kursów np. komputerowy, językowy, zawodowy oraz zostanę skierowany przez pośrednika pracy na staż u pracodawcy.

Czas na podjęcie decyzji!


Autorzy tekstu:
Andżelika Płatwa-Wojciechowska, doradca zawodowy MCK Barlinek
Magdalena Maj, pośrednik pracy MCK Barlinek


*Szkoły po reformie edukacji

Po reformie edukacji ilość lat spędzonych w danej szkole ulegnie zmianie, ale dopiero dla osób, które obecnie są w szkole podstawowej. Natomiast uczeń, który teraz (w roku szkolnym 2016/2017), chodzi do gimnazjum, po jego ukończeniu będzie mógł wybrać 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum lub 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Jeśli wybierze branżową szkołę I stopnia i ją ukończy, będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia, uczeń będzie mógł kontynuować naukę w szkole policealnej, jeśli uzyska świadectwo dojrzałości – będzie mógł pójść na studia.

Uczeń, który obecnie chodzi do szkoły podstawowej, nie pójdzie już do gimnazjum, ale ukończy 8 klas podstawówki. Następnie będzie mógł wybrać naukę w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum, 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Jeśli wybierze branżową szkołę I stopnia i ją ukończy będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia, będzie mógł kontynuować naukę w szkole policealnej, jeśli zaś uzyska świadectwo dojrzałości – będzie mógł pójść na studia.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron