Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualne wskaźniki

 

Wynagrodzenie pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu i przyuczenia do wykonania określonej pracy

OKRES OBOWIĄZYWANIA

I ROK NAUKI

II ROK NAUKI

III ROK NAUKI

PRZYUCZENIE
1.09.2021 - 30.11.2021 275,23 zł 330,27 zł 385,32 zł 220,18 zł
1.06.2021 - 31.08.2021 284,08 zł 340,89 zł 397,71 zł 227,26 zł
1.03.2021 - 31.05.2021 272,90 zł 327,48 zł 382,06 zł 218,32 zł
1.12.2020 - 28.02.2021 258,45 zł 310,14 zł 361,83 zł 206,76 zł

 

Minimalne wynagrodzenie

  2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r.
KWOTA BRUTTO 2800,00 zł 2600,00 zł 2250,00 zł 2100,00 zł

 

 

Przeciętne wynagrodzenie

  II KWARTAŁ 2021 r. I KWARTAŁ 2021 r. IV KWARTAŁ 2020 r. III KWARTAŁ 2020 r.
KWOTA BRUTTO 5504,52 zł 5681,56 zł 5457,98 5168,93 zł