Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualne wskaźniki

 

Wynagrodzenie pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu

OKRES OBOWIĄZYWANIA

I ROK NAUKI

II ROK NAUKI

III ROK NAUKI

01.09.2019 - 30.11.2019 241,96 zł 290,35 zł 338,75 zł
01.06.2019 - 31.08.2019 198,04 zł 247,55 zł 297,06 zł
01.03.2019 - 31.05.2019 194,55 zł 243,19 zł 291,82 zł
01.12.2018 - 28.02.2019 183,21 zł 229,01 zł 274,81 zł

 

Minimalne wynagrodzenie

  2019 r. 2018 r. 2017 r. 2016 r.
KWOTA BRUTTO 2250,00 zł 2100,00 zł 2000,00 zł 1850,00 zł

 

 

Przeciętne wynagrodzenie

  II KWARTAŁ 2019 r. I KWARTAŁ 2019 r. IV KWARTAŁ 2018 r. III KWARTAŁ 2018 r.
KWOTA BRUTTO 4839,24 zł 4950,94 zł 4863,74 zł 4580,20 zł