Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualne wskaźniki

 

Wynagrodzenie (brutto) pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu i przyuczenia do wykonania określonej pracy

OKRES OBOWIĄZYWANIA

I ROK NAUKI

II ROK NAUKI

III ROK NAUKI

PRZYUCZENIE
1.09.2022 - 30.11.2022 307,81 zł 369,38 zł 430,94 zł 246,25 zł
1.06.2022 - 31.08.2022 311,76 zł 374,11 zł 436,47 zł 249,41 zł
1.03.2022 - 31.05.2022 299,75 zł 359,71 zł 419,66 zł 239,80 zł
1.12.2021 - 28.02.2022 282,87 zł 339,44 zł 396,01 zł 226,29 zł
1.09.2021 - 30.11.2021 275,23 zł 330,27 zł 385,32 zł 220,18 zł
1.06.2021 - 31.08.2021 284,08 zł 340,89 zł 397,71 zł 227,26 zł
1.03.2021 - 31.05.2021 272,90 zł 327,48 zł 382,06 zł 218,32 zł
1.12.2020 - 28.02.2021 258,45 zł 310,14 zł 361,83 zł 206,76 zł

 

Minimalne wynagrodzenie

  2022 r. 2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r.
KWOTA BRUTTO 3010,00 zł 2800,00 zł 2600,00 zł 2250,00 zł 2100,00 zł

 

Przeciętne wynagrodzenie

  II KWARTAŁ 2022 r. I KWARTAŁ 2022 r. IV KWARTAŁ 2021 r. III KWARTAŁ 2021 r.
KWOTA BRUTTO 6156,25 zł 6235,22 zł 5995,09 zł 5657,30 zł