Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualne wskaźniki

 

Wynagrodzenie pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu i przyuczenia do wykonania określonej pracy

OKRES OBOWIĄZYWANIA

I ROK NAUKI

II ROK NAUKI

III ROK NAUKI

PRZYUCZENIE
01.09.2020 - 30.11.2020 251,22 zł 301,47 zł 351,71 zł 200,98 zł
01.06.2020 - 31.08.2020 266,57 zł 319,89 zł 373,20 zł 213,26 zł
01.03.2020 - 31.05.2020 259,93 zł 311,91 zł 363,90 zł 207,94 zł
01.12.2019 - 29.02.2020 246,58 zł 295,90 zł 345,21 zł 197,26 zł

 

Minimalne wynagrodzenie

  2020 r. 2019 r. 2018 r. 2017 r.
KWOTA BRUTTO 2600,00 zł 2250,00 zł 2100,00 zł 2000,00 zł

 

 

Przeciętne wynagrodzenie

  II KWARTAŁ 2020 r. I KWARTAŁ 2020 r. IV KWARTAŁ 2019 r. III KWARTAŁ 2019 r.
KWOTA BRUTTO 5024,48 zł 5331,47 zł 5198,58 zł 4931,59 zł