Lubelskie Lubelskie

Lubelskie

W Ochotniczych Hufcach Pracy możesz spośród różnych specjalizacji wybrać zawód dla siebie. Ośrodki Szkolenia i Wychowania (OSiW) i Centra Kształcenia i Wychowania (CKiW) oferują nie tylko naukę, ale również zakwaterowanie i wyżywienie.

lubelska.jpg

 

OSiW OHP w Zamościu

ul. Kilińskiego 86a

22-400 Zamość

tel. 84 639 17 07

e-mail: osiwzamosc@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
✂  fryzjer  
🍛 kucharz  
🍰 cukiernik  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
⚒   monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
🥖 piekarz  
📐 stolarz  
 

OSiW OHP w Radzyniu Podlaskim

ul. Lubelska 25

21-300 Radzyń Podlaski

tel. 83 352 10 73

e-mail: osiwradzynpodlaski@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
📏 krawiec
📐 stolarz
🔑 ślusarz
🍛 kucharz
🔧 mechanik pojazdów samochodowych
✂  fryzjer
🔨 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
🧱 murarz-tynkarz

 

OSiW OHP we Włodawie

ul. Kopernika 1

22-200 Włodawa

tel. 82 572 56 62

e-mail: osiwwlodawa@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍰 cukiernik
🍛 kucharz
🔧 mechanik pojazdów samochodowych
🧱 murarz-tynkarz
🥖 piekarz
🛒 sprzedawca
🥓 wędliniarz
✂  fryzjer
🔑 ślusarz

 

 

HP w Tomaszowie Lubelskim

ul. Lwowska 120, I p.

22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 84 664 71 86

e-mail: hp3-4tomaszowlubelski@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍰 cukiernik  
✂  fryzjer  
🍛 kucharz  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
🔑 ślusarz  
🔧 operator obrabiarek skrawających  
🥖 piekarz  

 

 

HP w Świdniku

ul. Kopernika 9

21-040 Świdnik

tel. 81 751 66 37

e-mail: hp3-5swidnik@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍰 cukiernik  
✂  fryzjer  
🍛 kucharz  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
🛒 sprzedawca  
🔑 ślusarz  
🔧 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
🖌  lakiernik  
🚗 blacharz samochodowy  
🔌 elektryk  
🥖 piekarz  

 

HP w Puławach

ul. Niemcewicza 9

24-100 Puławy

tel. 81 888 97 39

e-mail: shppulawy@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍰 cukiernik  
✂  fryzjer  
🍛 kucharz  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
🖌  lakiernik  
🥖 piekarz  
🚗 blacharz  
🔧 monter sieci i instalacji sanitarnych  
🔧 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  

 

 

HP w Łukowie

ul. Żelechowska 21

21-400 Łuków

tel. 25 797 09 13

e-mail: hp3-10lukow@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍰 cukiernik  
✂  fryzjer  
🍛 kucharz  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
📐 stolarz  
🛒 sprzedawca  
🧱 murarz-tynkarz  
🔧 monter sieci i instalacji sanitarnych  
🚗 blacharz samochodowy  
🔌 elektryk  
🔌 elektromechanik  
🔑 ślusarz  
🥖 piekarz  
🔨 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  

 

HP w Chełmie

ul. Lwowska 51

22-100 Chełm

tel. 82 564 33 75

e-mail: shpchelm@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
✂  fryzjer  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
🔧 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
🖌  lakiernik  
🔌 elektromechanik pojazdów samochodowych  

 

 

Grupa wychowawcza OHP w Hrubieszowie

ul. Partyzantów 9

22-500 Hrubieszów

tel. 84 696 58 51

e-mail: shpchelm@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
rzemieślnicza nauka zawodu
✂ fryzjer    
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
🔧 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie    

 

HP w Kraśniku

ul. Lubelska 116

23-200 Kraśnik

tel. 81 826 40 30

e-mail: hp3-16krasnik@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍰 cukiernik  
✂   fryzjer  
🍛 kucharz  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
🔧 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
🔧 monter sieci i instalacji sanitarnych  
🛒 sprzedawca  
🧱 murarz-tynkarz  
🥖 piekarz  
🔌 elektryk  
💻 elektronik  
🔨 stolarz  

 

Grupa wychowawcza OHP w Janowie Lubelskim

ul. Ogrodowa 16

23-300 Janów Lubelski

tel. 15 872 04 78

e-mail: hp3-16krasnik@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
rzemieślnicza nauka zawodu
🍰 cukiernik    
✂  fryzjer    
🍛 kucharz    
🔧 mechanik pojazdów samochodowych    
🛒 sprzedawca    
🧱 murarz-tynkarz    
🥖 piekarz    
🔌 elektronik    
📐 stolarz    
🔧 monter sieci i instalacji sanitarnych    

 

HP w Lublinie

ul. Łabędzia 15

20-335 Lublin

tel. 81 745 73 79

e-mail: shplublin@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍰 cukiernik  
✂  fryzjer  
🍛 kucharz  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
🔧 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
🔧 monter sieci i instalacji sanitarnych  
🛒 sprzedawca  
🧱 murarz-tynkarz  
🥖 piekarz  
📷 fotograf  
🖌  lakiernik  
🔧 blacharz samochodowy  
🔌 elektryk  
🔌 elektromechanik pojazdów samochodowych  
📐 stolarz  
🔧 tapicer  
🔨 dekarz  
🔧 elektromechanik  
🔧 introligator  

 

Grupa wychowawcza OHP w Lubartowie
grupa zamiejscowa podlegająca pod OSiW w Radzyniu Podlaskim

ul. 1 Maja 82

21-100 Lubartów

tel. 518 338 341

e-mail: osiwradzynpodlaski@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
✂  fryzjer  
🔧 operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych  
🛒 sprzedawca  
🚗 mechanik pojazdów samochodowych  
🍛 kucharz  

 

HP w Biłgoraju

ul. Lubelska 10

23-400 Biłgoraj

tel. 84 686 13 49

e-mail: hp3-20bilgoraj@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍰 cukiernik  
✂  fryzjer  
🍛 kucharz  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
🥖 piekarz  
📐 stolarz  
📷 fotograf  
✂  krawiec  
🔧 monter sieci i instalacji sanitarnych  
🛒 sprzedawca  
🔨 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  

 

Europejskie CKiW w Roskoszy

ul. Roskosz 23

21-500 Biała Podlaska

tel. 83 344 41 17

e-mail: eckiwroskosz@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🧱 murarz-tynkarz  
🔨 stolarz  
🍛 kucharz  
🚗 mechanik pojazdów samochodowych  
🔌 elektromechanik  
🚗 blacharz samochodowy  
⚒   monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
🥖 piekarz  
🍰 cukiernik  
🛒 sprzedawca  
🔧 monter sieci i instalacji sanitarnych  
🔌 elektromechanik pojazdów samochodowych  
✂  fryzjer  
🌺 ogrodnik  
🔑 ślusarz  
🔌 elektryk  
🔌 elektronik