Lubuskie Lubuskie

Lubuskie

W Ochotniczych Hufcach Pracy możesz spośród różnych specjalizacji wybrać zawód dla siebie. Ośrodki Szkolenia i Wychowania (OSiW) oferują nie tylko naukę, ale również zakwaterowanie i wyżywienie.

lubuska.jpg

 

OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich

ul. Aleja Wolności 42

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. 95 763 32 19

e-mail: osiw.strzelce@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍛 kucharz
🥖 piekarz
🛒 sprzedawca
✂ fryzjer
🔑 ślusarz
🔧 mechanik pojazdów samochodowych
🧱 murarz-tynkarz
🍰 cukiernik
🔧 operator obrabiarek skrawających
📟 elektromechanik
🍴 kelner

 

 

OSiW OHP w Wiechlicach

ul. Jesionowa 3, Wiechlice

67-300 Szprotawa

tel. 68 376 22 55

e-mail: sekretariat@osiw-wiechlice.ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🧱 murarz-tynkarz
📐 stolarz
📏 krawiec
🍛 kucharz
✂ fryzjer
🔌 elektryk
🚗 blacharz samochodowy
⚒  dekarz
🔨 kamieniarz
🖌  lakiernik samochodowy
🔧 mechanik pojazdów samochodowych
🛒 sprzedawca
⚒ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

 

OSiW OHP w Zielonej Górze

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

tel. 68 452 61 52

e-mail: shp.zgora@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa
 
szkoła branżowa
I stopnia
🔧 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
🔧 monter sieci i instalacji sanitarnych  
📐 stolarz  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
🛒 sprzedawca  
🍛 kucharz  
✂ fryzjer  
🖌 lakiernik  
🥖 piekarz  
🔌 elektryk  
✂ krawiec  
🔧 blacharz samochodowy  
🧱 murarz-tynkarz  
📏 introligator  

 

 

 

OSiW OHP w Międzyrzeczu

ul. Piastowska 18

66-300 Międzyrzecz

tel. 95 741 10 80

e-mail: osiw.mrzecz@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa
 
szkoła branżowa
I stopnia
🔑 ślusarz  
🧱 murarz-tynkarz  
🍛 kucharz  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
🔧 monter sieci i instalacji sanitarnych  
🛒 sprzedawca  
🔧 operator obrabiarek skrawających  
🔌 elektryk  
✂ fryzjer  
🍰 cukiernik  
🥖 piekarz  
⚒ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  

 

HP w Świebodzinie

ul. Cegielniana 2

66-200 Świebodzin

tel. 68 475 47 75

e-mail: hp.swiebodzin@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍛 kucharz  
🔧 monter zabudowy i robót wykończeniowych budownictwie  
🔌 elektryk  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
🛒 sprzedawca  

 

HP w Krośnie Odrzańskim

ul. Szkolna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 383 50 22 wew. 208

e-mail: hp.krosnoodrz@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🧱 murarz-tynkarz  
🔌 elektryk  
🛒 sprzedawca  
🔧 monter sieci i instalacji sanitarnych  
🚗 mechanik pojazdów samochodowych  
🥖 piekarz  
✂ fryzjer  
🍰 cukiernik  
⛏ stolarz  
🍛 kucharz  
🔨 tapicer  

 

HP w Żarach

ul. Górnośląska 26

68-200 Żary

tel. 68 470 36 05

e-mail: hp.zary@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
⛏ dekarz  
🛒 sprzedawca  
🔧 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
🥖 piekarz  
✂ fryzjer  
🍛 kucharz  
🚗 mechanik pojazdów samochodowych  
🍰 cukiernik  
🔌elektryk  
🧱 murarz-tynkarz  

 

HP w Lubsku

ul. Dworcowa 2

68-300 Lubsko

tel. 68 451 33 85

e-mail: hp.lubsko@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🚗 mechanik pojazdów samochodowych
🛒 sprzedawca
🔑 ślusarz
🔌 elektryk
🔨 dekarz
🍛 kucharz
✂ fryzjer
🔨 kamieniarz
🖌 lakiernik
⚒ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
🧱 murarz-tynkarz
🥖 piekarz

 

HP we Wschowie

ul. T. Kościuszki 11

67-400 Wschowa

tel. 65 540 32 57

e-mail: hp.wschowa@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🔌 elektromechanik  
🛒 sprzedawca  
🔧 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
🚗 blacharz samochodowy  
🥖 piekarz  
✂ fryzjer  
🍛 kucharz  
⛏ stolarz  
🔑 ślusarz  
🔧 operator obrabiarek skrawających  
🧱 murarz-tynkarz  
🖌 lakiernik  
🚗 mechanik pojazdów samochodowych  
🔌 elektryk  
🍰 cukiernik  
🔌 elektronik  
🔧 monter sieci i instalacji sanitarnych  
🔨 tapicer  

 

 

OSiW w Nowej Soli

ul. Staszica 1a

67-100 Nowa Sól

tel. 68 387 20 67

e-mail: osiw.nowasol@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍛 kucharz  
✂ fryzjer  
🛒 sprzedawca  
🥖 piekarz  
🍰 cukiernik  
🚗 mechanik pojazdów samochodowych  
🖌 lakiernik  

 

 

HP w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Alejej 11 Listopada 91

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 732 65 44

e-mail: hp.gorzow@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stodekarz
🔨 dekarz  
🖌 malarz  
🔌 elektryk  
🍛 kucharz  
🍴 kelner  
🚗 mechanik pojazdów samochodowych  
✂ fryzjer