Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Aktywne metody poszukiwania pracy

2024-03-05

Znalezienie ciekawej i satysfakcjonującej pracy to często wyzwanie dla młodego człowieka, dlatego ważne jest, aby na początek przygotować własny plan poszukiwania pracy, zgodnie z którym będziemy go skutecznie realizować.

Od czego zacząć? Na początek:

  • Pomyśl co lubisz robić, czym się interesujesz, w czym jesteś dobry.
  • Przygotuj dokumenty potwierdzające twoje wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe tj. świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa pracy, referencje, nagrody.
  • Przeanalizuj swoje umiejętności oraz uporządkuj doświadczenie zawodowe w odwrotnej chronologii.
  • Zastanów się, jaki rodzaj pracy chcesz wykonywać i na jakie stanowisko będziesz aplikować.
  • Zapoznaj się z wymaganiami oraz specyfiką lokalnego rynku pracy.
  • Sporządź listę potencjalnych pracodawców, do których chcesz rozesłać swoją aplikację, a finalnie podjąć pracę.
  • Wykorzystaj jak najwięcej metod poszukiwania pracy, bądź aktywny i systematyczny w poszukiwaniu zatrudnienia.
  • Przygotuj CV i List motywacyjny.
  • Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Najbliższa sieć kontaktów

Dzięki rodzinie, znajomym, przyjaciołom czy też sąsiadom możemy dowiedzieć się o wolnych miejscach pracy na danym stanowisku w firmie, która potencjalnie nas interesuje czy też o prowadzonej właśnie rekrutacji w danym przedsiębiorstwie, instytucji.

 

Własne ogłoszenia

Przygotowanie własnego ogłoszenia, oferty to również doskonały sposób na poszukiwanie pracy. Wówczas możemy zamieścić taką ofertę na tablicach z ogłoszeniami, w prasie lokalnej, w czasopismach branżowych czy na portalach internetowych lub wysłać pocztą, e-mailem czy złożyć osobiście u pracodawcy.

 

Bezpośredni kontakt z pracodawcą

Nawiązanie kontaktu osobistego, telefonicznego lub e-mailowego z pracodawcą lub osobą zajmującą się rekrutacją to także dobra sposobność na złożenie naszej aplikacji i zaprezentowanie naszej osoby nawet wtedy, gdy wybrana przez nas firma czy instytucja nie dysponuje w danym dniu wolnymi wakatami, ale nie wyklucza zatrudnienia pracowników w przyszłości. Ponadto należy wziąć pod uwagę, iż obecnie na rynku pracy występuje duża rotacja pracowników, więc sytuacja może się szybko zmienić, a nasza inicjatywa, upór i wytrwałość mogą dać nam zamierzony efekt w postaci zaproszenia na rozmowę z pracodawcą, a następnie podpisania umowy o pracę.

 

Staże dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy

Staż to bardzo dobra metoda na zdobycie wiedzy praktycznej oraz pierwszego doświadczenia zawodowego poprzez wykonywanie określonych zadań na danym stanowisku. Stażysta, który umiejętnie wykaże się dobrą organizacją własnej pracy, umiejętnościami, zaradnością oraz zaangażowaniem, ma spore szanse na pozostanie w firmie, a następnie na stałe zatrudnienie.

 

Targi pracy

Targi pracy to przedsięwzięcie, dzięki któremu bezrobotni, osoby poszukujące pracy lub osoby chcące zmienić pracę mogą uzyskać informacje na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy i specyfiki danej firmy. Dowiedzą się też, w jakich branżach pracodawcy poszukują obecnie pracowników, jakie mają oczekiwania wobec przyszłych kandydatów oraz jak wygląda proces rekrutacji. Targi pracy to również okazja do bezpośredniej rozmowy z potencjalnym pracodawcą, możliwość zadawania pytań odnośnie warunków zatrudnienia w wybranej firmie, a także pozostawienia swojego CV.

 

Giełda pracy

Spotkanie, podczas którego pracodawca prezentuje ofertę pracy, omawia zakres obowiązków na danym stanowisku oraz przedstawia swoje oczekiwania wobec przyszłego pracownika, natomiast osoby poszukujące pracy mają świetną okazję do indywidualnej rozmowy z pracodawcą, możliwość złożenia swojego życiorysu, a także wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Instytucje rynku pracy

Realizują zadania z zakresu rynku pracy, promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i działają na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy, chcących zmienić pracę lub się przekwalifikować z powodu długotrwałego braku zatrudnienia oraz osób wchodzących na rynek pracy po raz pierwszy. Instytucjami rynku pracy, które świadczą między innymi usługi pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego są wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, a także Akademickie Biura Karier przy uczelniach wyższych.

 

Poszukiwanie pracy w Internecie

Obecnie to Internet jest najbardziej popularnym i najczęściej wykorzystywanym narzędziem w poszukiwaniu pracy, ponieważ w łatwy i szybki sposób z dowolnego miejsca możemy odszukać informacje o aktualnej sytuacji na lokalnym czy też europejskim rynku pracy, znaleźć oferty pracy, które nas interesują, wysyłać wiadomości e-mail z CV lub nawiązać kontakty zawodowo-biznesowe.

Aktualnie ogłoszeń z ofertami pracy możemy poszukiwać na wielu ogólnopolskich i lokalnych portalach internetowych poświęconych zatrudnieniu, pracy i budowaniu kariery zawodowej, na stronach internetowych firm, portalach branżowych, portalach grup zawodowych oraz w Centralnej Bazie Ofert Pracy lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Warto również poszukiwać pracy w serwisach społecznościowych typu Facebook, LinkedIn, gdzie możemy założyć własny profil, zbudować tam własną markę, wyszukać branżowe treści i rozbudować sieć kontaktów.

 

Pamiętaj! Sukces na rynku pracy i wymarzona praca zależą od naszego zaangażowania, wytrwałości, konsekwencji, cierpliwości oraz aktywności, bo im więcej różnych form poszukiwania pracy zastosujemy, tym mamy większe szanse na jej znalezienie.

 

Autor: Joanna Książek, pośrednik pracy MBP Przemyśl

 

Źródła:

https://przemysl.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poszukiwanie-pracy-i-rekrutacja/jak-szukac-pracy

https://www.kul.pl/aktywne-metody-poszukiwania-pracy,art_1997.html

https://wuprzeszow.praca.gov.pl/rynek-pracy/instytucje-rynku-pracy

https://wuprzeszow.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poszukiwanie-pracy-i-rekrutacja/przygotowanie-ogloszenia-o-poszukiwaniu-pracy

https://zielonalinia.gov.pl/-/staze-32214

https://zielonalinia.gov.pl/-/instytucje-rynku-pracy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a548441?lang=pl-PL

https://przemysl.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia

https://wuplodz.praca.gov.pl/documents/58203/845602/Sposoby%20poszukiwania%20pracy.pdf/8a364e9e-7c1b-413f-84dd-6e1f21a4ce16?t=1406797055000


Widok zawartości stron Widok zawartości stron