Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kompetencje przyszłości – sprawdź, jakie warto rozwijać

2023-08-29

Rozwój nowych technologii i postęp cywilizacji powodują zmiany na rynku pracy oraz konieczność dostosowanie naszych umiejętności i kwalifikacji do nowych trendów. Pracodawcy stawiają coraz bardziej wygórowane oczekiwania co do kompetencji swoich pracowników i kandydatów do pracy. Jakie kompetencje okażą się tymi przyszłościowymi?

Coraz większego znaczenia nabierają kompetencje związane ze sferą emocjonalną, społeczną, ponieważ tych umiejętności nie zastąpią maszyny. Zostały one nazwane kompetencjami przyszłości. Są to konkretne umiejętności umożliwiające podejmowanie i realizowanie zadań w środowisku pracy, w którym zachodzą częste i szybkie zmiany, które wymagają znajomości technologii cyfrowych.

 

Kompetencje o rosnącym znaczenie na rynku pracy dzielimy na trzy zasadnicze grupy:

  1. Kompetencje poznawcze – nazywane kompetencjami myślenia. Należą do nich: elastyczność poznawcza, myślenie krytyczne, kreatywność, rozwiązywanie złożonych problemów.
  2. Kompetencje społeczne – są niezbędne w pracy wymagającej kontaktu z innymi ludźmi. Zalicza się do nich: przedsiębiorczość, zarządzanie ludźmi, inteligencję emocjonalną, umiejętność współpracy.
  3. Kompetencje techniczne –  obejmują szeroki zakres wiedzy i umiejętności cyfrowych, wśród których znajdują się też kompetencje inżynierskie.

 

Pracownik chcący utrzymać się na rynku pracy i być atrakcyjnym dla pracodawców, musi stale podnosić swoje kompetencje i umiejętności.

 

Do najczęściej wymienianych kompetencji, których oczekują pracodawcy, należą:

 

Komunikacja – czyli  umiejętność rozmowy, słuchania, wymiany informacji, budowania relacji z  innymi osobami. W komunikacji liczy się nie tylko to, co mówimy, ale też gesty, mowa ciała, mimika twarzy, kontakt wzrokowy.

 

Adaptacja do zmian – a więc elastyczność i umiejętność szybkiego dostosowania się do zmian lub do nowych sytuacji. Ta umiejętność wymaga otwartości na nowinki i chęci uczenia się przez całe życie.

 

Umiejętność pracy w zespole – oznaczająca udział w pracy całego zespołu, by osiągnąć zamierzony cel. Osoby potrafiące pracować w grupie są otwarte na innych, dzielą się wiedzą, wspierają innych pracowników. Potrafią też słuchać, dyskutować i akceptować inny punkty widzenia. Ta umiejętność sprzyja  dobrej  współpracy i osiąganiu lepszych wyników.

 

Umiejętność ciągłej nauki – to chęć pogłębiania swojej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności, chęć wprowadzania zmian do stylu swojej pracy.

 

Umiejętność rozwiązywania problemów – pomaga w  podejmowaniu decyzji i szukaniu nowych rozwiązań.

 

Krytyczne myślenie – czyli umiejętność logicznego rozumowania i analizowania.

 

Kreatywność – wymaga umiejętności tworzenia nowych koncepcji, rozwiązań, uruchomienia wyobraźni, dzięki czemu powstają nowatorskie i oryginalne rozwiązania. Kreatywność to nieszablonowe podejście i myślenie poza schematami.

 

Umiejętność zarządzanie ludźmi – niezbędna w pracy liderów i kadry zarządzającej. Wiąże się z empatią, opanowaniem i umiejętnością komunikowania się z ludźmi.

 

Inteligencja emocjonalna – czyli umiejętność rozpoznawania emocji zarówno swoich, jak i innych osób, łatwość rozwiązywania konfliktów i rozładowywania napięcia. 

 

Negocjacje – oznaczające umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów oraz godzenia różnych poglądów i stanowisk.

 

Crossowanie umiejętności – będące zdolnością łączenia i wykorzystywania wiedzy z obszaru wielu dziedzin. Jest to szczególnie przydatne w branżach, które w codziennej pracy wykorzystują różne kompetencje lub działają na pograniczu kilku dziedzin. Przykładem jest branża IT, wymagająca umiejętności programowania ale też analizy biznesowej.

 

Praca w wielokulturowych środowiskach – która wymaga przystosowania się do pracy w różnorodnych warunkach kulturowych. W tym przypadku pomagają doświadczenia takie jak zagraniczne praktyki czy wymiany studenckie, dzięki którym pracownik wykaże się kreatywnością i efektywnością działania w zmiennym otoczeniu.

 

Praca w szumie informacyjnym – umiejętność dzięki której pracownik selekcjonuje i filtruje informacje, wybierając z nich te najważniejsze. Różnorodność informacji i danych, pochodzących z różnych źródeł wymaga sprawnego poruszania się między nimi, analitycznego spojrzenia i prezentowania wybranych informacji w czytelny sposób.

 

Praca w wirtualnym zespole – to umiejętność, która wykształciła się w obliczu coraz bardziej popularnej pracy zdalnej. Wiąże się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Zdalny model pracy wymaga od pracownika kompetencji z zakresu komunikacji i planowania pracy, ale również umiejętności cyfrowych i pracy w szumie informacyjnym.

 

Kompetencje cyfrowe pracownika – to umiejętność korzystania z informacji i danych z Internetu w codziennej pracy, korzystania z  mediów i social mediów, obsługi urządzeń czy rozwiązywania problemów technicznych.

 

Lista kompetencji przyszłości jest dość długa. Na pewno warto pracować nad tymi, które wydają się szczególnie przydatne w przypadku wybranej przez nas branży. Rozwój kompetencji pracowniczych z pewnością podnosi naszą atrakcyjność na rynku pracy.

 

Autor: Alina Kwiatkowska, MBP w Kielcach

 

Źródła:

https://www.hays.pl/blog/insights/4-kompetencje-miekkie-przyszlosci

https://sukcespisanyszminka.pl/kompetencje-przyszlosci

https://futurecollars.com/kompetencje-pracownika-przyszlosci

www.gotowibezgotowkowi.pl/blog/kompetencje-przyszlosci  

https://www.hays.pl/blog/insights/3-uniwersalne-kompetencje-miekkie-ktore-warto-posiadac

https://www.delab.uw.edu.pl


Widok zawartości stron Widok zawartości stron