Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kompetencje przyszłości – zobacz, co warto wiedzieć

2021-09-07

Wiedza, kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie. Pojęcia te mają odrębne znaczenia, ale wszystkie są związane z jednym słowem: KOMPETENCJE. Czym więc są kompetencje? Które z nich będą przydatne w przyszłości? Jak i gdzie je zdobyć?

Odpowiedzi właśnie na te pytania znajdziecie w naszym tekście.

Według definicji, kompetencje są połączeniem trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. Wyróżniają one daną osobę łatwością sprawnej i skutecznej realizacji zadań.

 

Wyróżniamy dwie główne grupy kompetencji:

1.    Kompetencje  twarde, czyli kwalifikacje zawodowe – są zdobywane podczas szkoleń, kursów, nauki szkolnej, studiów. Stanowią konkretne umiejętności specjalistyczne potwierdzone zaświadczeniami, dyplomami, świadectwami, certyfikatami.2.    Kompetencje społeczne, zwane miękkimi – koncentrują się na zachowaniu człowieka, przyjmowanych przez niego postawach, sposobie bycia. Dotyczą przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacji do wykonywania określonych czynności oraz posiadania umiejętności interpersonalnych.

 

 

I jeszcze jedno pojęcie: kompetencje kluczowe, czyli takie, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego. Połączenie wiedzy, umiejętności i odpowiednich postaw ma za zadanie usprawniać włączanie się w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia pracy.

 

Które z kompetencji są obecnie najbardziej poszukiwane na rynku pracy?

Można to zauważyć, przeglądając aktualne oferty pracy. Warto też sięgnąć po prognozy dotyczące wymagań przewidywanych w późniejszej przyszłości. Jedna z takich prognoz została przedstawiona w raporcie Adecco „Kompetencje przyszłości – czwarta rewolucja przemysłowa w Europie Wschodniej”.

 

Według wymienionego raportu, poszukiwanymi w przyszłości kompetencjami twardymi będą:

 • zarzadzanie strategiczne w IT,
 • inżynieria mechaniczna,
 • obsługa wózka widłowego,
 • marketing i reklama,
 • inżynieria lotnicza,
 • pozycjonowanie w wyszukiwarkach,\
 • cyberbezpieczeństwo,
 • analityka danych,
 • analiza finansowa.

 

Przyszłościowe kompetencje miękkie to:

 • kreatywność,
 • przywództwo i zarządzanie kryzysowe,
 • wytrwałość i odporność,
 • elastyczne rozwiązywanie problemów,
 • wzajemne zrozumienie kulturowe,
 • przedsiębiorczość,
 • umiejętność analizowania danych,
 • zręczność i szybkie uczenie się.

 

Łącząc wskazania dotyczące poszukiwanych kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych, wymienia się też przyszłościowe kompetencje kluczowe, do których należą:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • umiejętność uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywa i przedsiębiorczość,
 • świadomość i ekspresja kulturalna.

 

Chcąc w przyszłości zdobyć dobrą pracę, warto już w trakcie planowania kariery kierować się swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami, ale także uwzględnić potrzeby pracodawców w zakresie cenionych kompetencji.

Należy też pamiętać o tym, aby zadbać nie tylko o zdobycie dobrych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji i umiejętności zawodowych, ale również o rozwijanie kompetencji miękkich.
 

Dobrym sposobem na zdobycie i doskonalenie przydatnych kompetencji jest aktywny udział w różnych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, np. warsztatach, szkoleniach, kursach, projektach edukacyjnych. Ciekawą formą nabywania dodatkowych umiejętności i rozwijania zainteresowań może być też zaangażowanie się w działalność sportową, artystyczną czy charytatywną.

 

Nabyte i doskonalone kompetencje na pewno pomogą w osiągnieciu w przyszłości sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.


Autor: Małgorzata Neczyperowicz – doradca zawodowy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku


Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompetencja
https://majalose.pl/kompetencje-przyszlosci/
http://www.outsourcingportal.eu/pl/raport-adecco-polacy-potrafia-nie-to-czego-oczekuje-rynek-pracy

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron