Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Służby mundurowe – jak zostać funkcjonariuszem?

2024-06-06

Marzeniem wielu dzieci jest praca w charakterze policjanta czy strażaka, często to także marzenia młodych dorosłych. Warto mieć cele i dążyć do realizacji swoich życiowych planów. Tym bardziej, że rynek pracy jest otwarty na potencjalnych kandydatów do służb mundurowych.

„Zawody mundurowe” to termin, który odnosi się do zawodów wymagających noszenia mundurów, głównie w służbach mundurowych, takich jak policja, straż pożarna, wojsko, straż graniczna itp. Te zawody często wymagają specjalnych umiejętności, wytrzymałości fizycznej oraz posiadania odpowiednich kwalifikacji i przygotowania do pracy w trudnych warunkach. Wiele osób decyduje się na karierę w jednej z tych służb, aby służyć społeczeństwu i pomagać w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa. Formacje mundurowe mają wieloletnią tradycję i cieszą się szacunkiem wśród obywateli.

 

Czym charakteryzują się służby mundurowe?

Służby w Polsce można podzielić na 3 podstawowe kategorie: organy bezpieczeństwa i porządku publicznego, siły zbrojne oraz służby specjalne. Każda z formacji charakteryzuje się wysokim stopniem formalizacji i hierarchii. Ma ustalony wewnętrzny system rang służbowych oraz relacji między ich posiadaczami. Każda formacja działa wg określonych zasad i praw, kierowana przez odpowiednich zarządzających. Funkcjonariusze posiadają różne uprawnienia i przywileje.

 

Co warto wiedzieć o poszczególnych służbach?

Myśląc o pracy w „mundurówce”, warto zdawać sobie sprawę, czym zajmują się poszczególne służby. Poniżej krótka charakterystyka najpopularniejszych zawodów mundurowych.

Głównym zadaniem Policji jest ochrona bezpieczeństwa społecznego i utrzymywanie porządku publicznego. Funkcjonariusze są uzbrojeni i mają prawo do różnych czynności, w tym legitymowania, zatrzymywania, rejestrowania, kontrolowania.

Natomiast Państwowa Straż Pożarna to jednostka przeznaczona do walki z klęskami żywiołowymi, pożarami i innymi zagrożeniami.

Funkcjonariusze Służby Więziennej pracują w zakładach penitencjarnych. Do ich zadań należy nadzór nad osobami skazanymi odbywającymi kary w zakładach karnych lub aresztach oraz dbanie o ich resocjalizację.

Staż Graniczna to jednostka, jak sama nazwa wskazuje, dbają o bezpieczeństwo na granicach państw, ale i również kontrolująca osoby je przekraczające.

Wojska Lądowe przeznaczone są do zapewnienia obrony i niepodzielności terytorium państwa, nienaruszalności jego granic lądowych, odparcia agresji lądowo-powietrzno-morskiej z każdego kierunku w ramach przeciwstawienia się każdej formie zagrożenia militarnego Rzeczypospolitej Polskiej.[1]

 

Jakie warunki trzeba spełnić, by rozważać pracę w mundurówce?

W służbach mundurowych istotna jest dyscyplina służbowa, która świadczy o funkcjonowaniu całej jednostki. Aktualnie każda z formacji boryka się z niedoborem funkcjonariuszy i chętnie uczestniczy w wydarzeniach promocyjno-rekrutacyjnych.

Warunki formalne, które trzeba spełnić, starając się o pracę w tzw. służbach mundurowych, to:

  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • polskie obywatelstwo,
  • nieposzlakowana opinia,
  • brak prawomocnych wyroków sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Podczas selekcji trzeba przejść poprawnie wieloetapowe postępowanie kwalifikacyjne składające się z testu wiedzy, sprawności fizycznej i badań psychologicznych. W wybranych zawodach mundurowych dodatkowo przeprowadzane są badania wariografem, które maja na celu wyeliminować tych, którzy służyć nie powinni.

Cechy charakteru, które powinien posiadać funkcjonariusz to:

  • uczciwość,
  • chęć niesienia pomocy,
  • odporność psychiczna,
  • rzetelność,
  • empatia. 

 

Jak zostać zawodowym mundurowym?

Obecnie Straż Pożarna, Wojsko, Służba więzienna, a także Policja posiadają szkoły kształcące przyszłych funkcjonariuszy, gdzie słuchacze odbywają szkolenie przygotowawcze.

Najpopularniejsze szkoły policyjne to: Akademia Policji w Szczytnie, Szkoła Policyjna w Słupsku, Katowicach, Pile, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Program szkolenia ma przygotować do pracy na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.

Natomiast Akademia Pożarnicza jest uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą funkcjonariuszy pożarnictwa, funkcjonariuszy innych służb i straży, żołnierzy oraz osoby cywilne.[2]

Służba więzienna również posiada Ośrodki Szkolące funkcjonariuszy, miedzy innymi w Kaliszu, Kulach, Olszanicy, Suchej.

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu skierowana jest do kandydatów chętnych do podjęcia służby w wojsku. Ukończenie uczelni wyższej kierunkowej otwiera drzwi do wyższych stanowisk w danej jednostce.

 

Korzyści z pracy w zawodzie mundurowym

Praca w jednostkach mundurowych daje wiele korzyści, przede wszystkim stabilność zatrudnienia oraz możliwość rozwoju zawodowego. Służby mundurowe oferują często atrakcyjne warunki pracy, płacy oraz  możliwość awansu. Aktualnie po przepracowaniu 25 lat funkcjonariusz może ubiegać się o przejście na emeryturę.

Wakatów na stanowiska mundurowe nie brakuje, dlatego warto przemyśleć tę ofertę, wchodząc na rynek pracy. Bez wątpienia to ciekawa praca, pełna wyzwań, a co najważniejsze służy dobru społeczeństwa.

 

 

Autor: Agnieszka Świderska-Włodarczyk

 

Źródła:

[1] https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojska-ladowe

[2] https://bip.apoz.edu.pl/

https://pl.indeed.com/porady-zawodowe/poszukiwanie-pracy/sluzby-w-polsce


Widok zawartości stron Widok zawartości stron