Zachodniopomorskie Zachodniopomorskie

Zachodniopomorskie

W Ochotniczych Hufcach Pracy możesz spośród różnych specjalizacji wybrać zawód dla siebie. Ośrodki Szkolenia i Wychowania (OSiW) oferują nie tylko naukę, ale również zakwaterowanie i wyżywienie.

zachodniopomorskie.jpg

 

OSiW OHP w Barlinku

ul. Św. Bonifacego 36

74-320 Barlinek

tel. 95 746 35 43

e-mail: osiw.barlinek@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍲 kucharz
🔨 murarz-tynkarz
🔌 elektryk  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
🛒 sprzedawca  
🔨 stolarz
✂ fryzjer  
🔩 ślusarz  
⚒ monter zabudowy i robót wykończeniowych  

 

OSiW OHP w Stargardzie

ul. Jugosłowiańska 22a

73-110 Stargard

tel. 91 573 38 82

e-mail: osiw.stargard@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍲 kucharz  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
⚒ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  
✂ fryzjer  
🍰 cukiernik  
✂ krawiec  
🔧 mechanik maszyn i urządzeń  
🔧 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  
🔧 monter maszyn i urządzeń  
🔧 operator obrabiarek skrawających (CNC)  
🔨 stolarz  
🔌 elektromechanik  

 

OSiW OHP w Łobzie

ul. Krótka 2

73-150 Łobez

tel. 91 397 30 99

e-mail: osiw.lobez@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍲 kucharz
⚒ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
✂ fryzjer  
🔨 stolarz  
🌸 ogrodnik  
🔧 mechanik pojazdów samochodowych  
🔨 robotnik obróbki drewna  

 

16-5 HP OHP w Szczecinie

ul. Dworcowa 19

70-206 Szczecin

tel. 91 812 79 81 wew. 128

e-mail: hp16-5@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍲 kucharz
🔧 monter instalacji i urządzeń sanitarnych
✂ fryzjer
🛒 sprzedawca
⚒ murarz-tynkarz
🖌 lakiernik samochodowy
🚗 mechanik pojazdów samochodowych
🔧 mechanik pojazdów motocyklowych
🔌 elektromechanik samochodowy
🍰 cukiernik
🥖 piekarz
🔌 elektromechanik narzędzi
📷 fotograf
🧍‍kelner
🔨 stolarz
🔨 dekarz
🚗 blacharz samochodowy

 

16-6 HP OHP w Wałczu

ul. Bankowa 13

78-600 Wałcz

tel. 67 349 41 02

e-mail: hp16-6@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🔧 monter sieci, instalacji i urządzeń
✂ fryzjer
🛒 sprzedawca
⚒ murarz-tynkarz
🚗 mechanik pojazdów samochodowych
🔌 elektryk
🔧 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
🥘 kucharz
🖌 lakiernik
✂ krawiec
🔨 tapicer
🔨 stolarz

 

HP OHP w Gryfinie

ul. Szczecińska 19

74-100 Gryfino

tel. 91 469 54 03

e-mail: hp16-7@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍲 kucharz
🔧 mechanik-monter maszyn i urządzeń
✂ fryzjer
🛒 sprzedawca
🚗 mechanik pojazdów samochodowych
🔌 elektromechanik
🔌 elektromechanik pojazdów samochodowych
🥖 piekarz
🍰 cukiernik
🔨 stolarz

 

16-8 HP OHP w Koszalinie

ul. Morska 43

75-215 Koszalin

tel. 94 343 10 36 wew. 340

e-mail: hp16-8@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍲 kucharz
✂ fryzjer
🛒 sprzedawca
🚗 mechanik pojazdów samochodowych
🔨 murarz-tynkarz  
🥖 piekarz
🍰 cukiernik
🔨 stolarz
🔌 elektromechanik
🔨 tapicer
🔨 dekarz  
🔌 elektryk  
🔧 ślusarz  

 

16-9 HP OHP w Szczecinku

Plac Wolności 6

78-400 Szczecinek

tel. 94 712 79 40

e-mail: hp16-9@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍲 kucharz  
✂ fryzjer  
🛒 sprzedawca  
🚗 mechanik pojazdów samochodowych  
🍰 cukiernik  
🔌 elektryk  
⚒ murarz-tynkarz  
🔩 ślusarz  
🔩 monter instalacji i urządzeń sanitarnych  
🥖 piekarz  
🔨 stolarz  

 

16-10 HP OHP w Policach

ul. Tanowska 8

72-010 Police

tel. 91 317 87 20

e-mail: hp16-10@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍲 kucharz
✂ fryzjer
🛒 sprzedawca
🚗 mechanik pojazdów samochodowych
🍰 cukiernik
📷 fotograf
🔨 kamieniarz
🖌 lakiernik samochodowy
🚗 blacharz samochodowy
🔧 ślusarz
🔌 elektromechanik samochodowy
🥖 piekarz
🔨 stolarz
🔌 elektryk
🔧 operator obrabiarek skrawających

 

16-11 HP OHP w Dębnie

ul. Chojeńska 1

74-400 Dębno

tel. 95 760 40 13

e-mail: hp16-11@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍲 kucharz  
✂ fryzjer  
🚗 mechanik pojazdów samochodowych  
🚗 blacharz samochodowy  
🔧 ślusarz  
🥖 piekarz  
🔨 stolarz  
🛒 sprzedawca  
🔨 murarz-tynkarz  
🖌 lakiernik samochodowy  
🔨 robotnik obróbki drewna  

 

16-12 HP OHP w Trzebiatowie

ul. Kościuszki 25

72-320 Trzebiatów

tel. 91 321 02 83

e-mail: hp16-12@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍲 kucharz  
✂ fryzjer  
🛒 sprzedawca  
🚗 mechanik pojazdów samochodowych  
📷 fotograf  
🔨 stolarz  
🔧 monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych  
🔌 elektryk  
🔌 elektromechanik  
🔩 ślusarz  
🍰 cukiernik  
🥖 piekarz  
🖌 lakiernik samochodowy  

 

16-13 HP OHP w Białogardzie

ul. 1-go Maja 18

78-200 Białogard

tel. 94 311 09 23

e-mail: hp16-13@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍲 kucharz
✂ fryzjer  
🛒 sprzedawca  
🚗 mechanik pojazdów samochodowych  
🔨 murarz-tynkarz  
🔧 ślusarz  
🔨 stolarz
📷 fotograf  
🚗 blacharz samochodowy
📐 tapicer
🏫 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
🔌 elektryk  

 

16-14 HP OHP w Świnoujściu

ul. Norweska 12

72-602 Świnoujście

tel. 91 326 04 27

e-mail: hp16-14@ohp.pl

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍲 kucharz  
✂ fryzjer  
🛒 sprzedawca  
🚗 mechanik  
🔧 ślusarz  
🔌 elektryk  
🍰 cukiernik  
🔧 operator CNC