Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Konferencja w Polkowicach

Doradca zawodowy, pośrednik pracy oraz lider klubu pracy reprezentowali Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy podczas konferencji podsumowującej projekt Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Elastyczne formy zatrudnienia alternatywą na kryzys”.

Organizatorem konferencji i realizatorem projektu była Federacja Pracodawców Polski Zachodniej przy współpracy partnerów czeskich reprezentujących Izbę Gospodarczą w Libercu – odpowiednik Polskiego Urzędu Pracy. W ramach projektu pracownicy CEiPM OHP w Legnicy przez okres dwóch lat brali udział w cyklicznie organizowanych warsztatach tematycznych. W trakcie konferencji prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Safin zaprezentował temat ,,Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wdrażania elastycznych form zatrudnienia
w Polsce.

Problematykę dotyczącą skutków starzenia się społeczeństwa oraz aktywność zawodową kobiet poruszył w swojej prezentacji dr Jarosław Rubin realizując temat ,, Uwarunkowania rozwoju współczesnego rynku pracy”.

Stronę czeską na konferencji reprezentował Dyrektor Izby Gospodarczej w Libercu wraz z Menadżerem Finansowym, którzy omówili charakterystykę Republiki Czeskiej pod kontem rynku pracy oraz elastycznych form zatrudnienia funkcjonujących ustawowo w praktyce. Podczas referowania swoich tematów czescy partnerzy zapoznali uczestników konferencji z projektem zaadresowanym do kobiet 50+ oraz przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudniania osób niepełnosprawnych w tym praw i obowiązków i ulg dla pracodawców.

Ostatnim punktem konferencji było wystąpienie Władysława Szurka Przewodniczącego RW FPPZ, który podsumował zrealizowany projekt oraz wręczył certyfikaty uczestnikom projektu.

Autor: Grażyna Pichla, Doradca zawodowy MCIZ OHP w Legnicy
Źródło: tekst własny

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron