Публикатор Публикатор

Назад

Mechanik pojazdów samochodowych

Chcesz pracować jako mechanik pojazdów samochodowych? Dowiedz się: na czym polega praca oraz jakie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje są mile widziane w tym zawodzie.

Dynamiczny rozwój tej gałęzi przemysłu powoduje, że zapotrzebowanie na osoby z odpowiednimi kwalifikacjami jest coraz większe. Postęp techniki oraz technologii wymusza zmianę w sposobie kształcenia i zdobywania wiedzy oraz umiejętności dla osób zajmujących się motoryzacją. Dzisiaj nie wystarczają wiadomości nauczane przed kilkunastoma laty. Mechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada wiadomości z budowy, obsługi i naprawy pojazdów, ale również na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej. Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, zainteresowania, uzdolnienia, temperament i predyspozycje fizyczne. Jeśli posiadasz zamiłowanie i uzdolnia techniczne oraz manualne, zainteresowania techniczne, koordynację zmysłowo-ruchową, wyobraźnię przestrzenną, podzielność uwagi, szybką orientację i spostrzegawczość, zdolność koncentrowania uwagi oraz odporność na warunki środowiska pracy, nie wahaj się.

Mechanik pojazdów samochodowych to kierunek związany z obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych produkowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz diagnostyki samochodowej. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: użytkowania pojazdów samochodowych, diagnozowania pojazdów samochodowych, naprawiania pojazdów samochodowych, kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B. Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, salonach sprzedaży samochodów, instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, jednocześnie zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Autor tekstu i zdjęć: st. wychowawca HP 15-2 Agnieszka Kwiatkiewicz 
Zdjęcie nr 1 – Uczestnik HP w Krotoszynie czasie wykonywania prac przy naprawie samochodu ciężarowego


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента