Публикатор Публикатор

Назад

Moda na wolontariat

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Jarosławiu zaoferował młodym ludziom szanse na rozwój i zdobywanie nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w realizowanym przez Ochotnicze Hufce Pracy programie Wolontariat w OHP. Wolontariusz biorący udział w tym przedsięwzięciu może ciekawie spędzić wolny czas jednocześnie dzieląc się swoimi umiejętnościami i zainteresowaniami z innymi.

Wolontariat to bezinteresowna praca, której przyświecają pewne idee, a ich realizacji towarzyszy spełnienie i satysfakcja. „Wolontariat w OHP” to inicjatywa po raz pierwszy podjęta w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Jarosławiu, by dać młodzieży możliwość pozyskania kwalifikacji zawodowych oraz nabycia doświadczenia przydatnego w przyszłej pracy i tak cenionego przez pracodawców. Celem programu jest także stworzenie odpowiednich warunków do poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań i szlifowania talentów. Wolontariat to również doskonała okazja do nawiązania nowych, interesujących kontaktów, poznania ludzi pełnych zaangażowania i pasji, a także uczestnictwa w ciekawych projektach.

Osoba, która podjęła współpracę w ramach wolontariatu z jarosławskim PPP weźmie udział w realizacji wybranych działań z zakresu rynku pracy. Wśród nich znajduje się redagowanie tekstów, promowanie działalności Punktu oraz zachęcenie młodzieży do skorzystania z usług jednostki OHP. Wolontariusz będzie mógł także podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z osobami bezrobotnymi, uczniami i studentami w trakcie zajęć informacyjno-zawodowych odbywających się w Punkcie. Kolejne, czekające na ochotnika zadanie, to udział w przygotowaniach zaplanowanych do Targów Edukacji i Pracy „Młodzi na rynku pracy”. Przydadzą się tutaj zdolności organizacyjne, duża samodzielność, komunikatywność i otwartość wobec innych. Uczestnictwo w przedsięwzięciu przyniesie ochotnikom wiele korzyści, ale to nie jedyny plus tego zajęcia. Dziś wolontariat i pomaganie potrzebującym jest po prostu modne.

Wsparcie biedniejszych i chorych, planowanie imprez kulturalnych czy sportowych, edukacja - niełatwo wymienić dziedzinę, w której obecnie nie działaliby wolontariusze. Ich aktywność nie sprowadza się też jedynie do trudnej emocjonalnie pracy w zakładach opieki, szpitalach czy hospicjach. Bezinteresowni pracownicy opanowali rynek i równie często widać ich w domu spokojnej starości, w branży rozrywkowej czy w administracji. Nic dziwnego, prócz satysfakcji z udzielanej pomocy, wolontariat niesie za sobą możliwość samorealizacji, pozyskania doświadczenia z wybranej dziedziny, a także przełożenia wiedzy teoretycznej na konkretne umiejętności. Oprócz podnoszenia własnych kwalifikacji wolontariusze pozytywnie wpływają na rozwój innych. Dodatkowo wolontariat daje poczucie spełnienia, pozwala odzyskać godność oraz pozwala poczuć się potrzebnym. Wolontariat to cenna pozycja w Curriculum Vitae (w życiorysie zawodowym). Osoby pracujący w tym charakterze są postrzegane przez zatrudniających, jako bezinteresowne, obowiązkowe i kreatywne, niewahające się podejmowania nowych wyzwań i potrafiące wyjść z inicjatywą. Zostań wolontariuszem, bo naprawdę warto!

Autor: Katarzyna Stec, pośrednik pracy PPP Jarosław
Źródło: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, „Wolontariat w OHP”, Wytyczne do realizacji programu.


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента