Публикатор Публикатор

Назад

Wizyta uczestników OHP w Fundacji Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Czy Unia Europejska może pomóc w znalezieniu pracy? Sieć EUREST to narzędzie nie do końca wykorzystane.

W dniu 13 września 2013 roku uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy 15-1w Kaliszu złożyli wizytę w Fundacji Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym odbyło się spotkanie informacyjne pod hasłem: Jak szukać wiarygodnych informacji oraz ofert pracy w krajach Unii Europejskiej za pomocą EURES?

Celem spotkania było zaznajomienie młodzieży z możliwościami, jakie daje przynależność do Unii Europejskiej oraz zaprezentowanie możliwości znalezienia zatrudnienia w krajach członkowskich.Spotkanie poprowadził pan Zbigniew Jarosiński, doradca Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. Przedstawił on uczestnikom czym jest sieć EURES, w jakim celu i przez kogo została powołana i czemu służy. Młodzież dowiedziała się, że jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz różnych organizacji działających na rzecz zatrudnienia powołana przez Komisję Europejską w celu wspierania mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej. Doradca EURES zapoznał młodych ludzi ze sposobami poszukiwania informacji oraz ofert pracy w krajach Unii Europejskiej, przybliżył jakie korzyści może zapewnić praca za granicą oraz zapoznał młodzież z zasadami korzystania z usług agencji zatrudnienia. Zwrócił też szczególną uwagę na to, by nie dać się oszukać przez nieuczciwych pośredników pracy, działających na polskim rynku. Mówił również o konieczności zapoznania się przed wyjazdem z Polski z warunkami życia i pracy w krajach członkowskich, które nierzadko są bardzo odmienne od naszych polskich i mogą przysporzyć niemałych kłopotów.  Nie zabrakło również informacji dotyczących powrotu do Polski
po zakończeniu pracy i związanych z tym formalności oraz przysługujących praw. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali ciekawe materiały i publikacje dotyczące możliwości zatrudnienia w Polsce i za granicą, założenia własnej działalności gospodarczej oraz związanych z tym formalności. Mieli tez okazję do zadawania pytań na interesujące ich tematy.

Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji autorskiego programu edukacyjnego: „Zawód o jakim marzę” realizowanego w Środowiskowym Hufcu Pracy 15-1 w Kaliszu w okresie od maja do września 2013 roku. Głównym celem programu jest pomoc młodzieży w wybraniu właściwej ścieżki edukacyjnej, która stworzy im możliwość zatrudnienia na lokalnym lub europejskim rynku pracy. Wcześniej młodzież zapoznała się z ofertą kształcenia w zawodach oferowanych przez naszą jednostkę oraz spotkała z pracodawcami, którzy zatrudniają pracowników na lokalnym rynku pracy. Wizyta w Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości otworzyła młodzieży szerszą perspektywę – pokazała, że nauka atrakcyjnego zawodu daje im również szansę zatrudnienia na rynku europejskim.


Przygotowała: Ewa Rybczyńska – Jaksa
Źródło: Teks przygotowano na bazie informacji i materiałów otrzymanych podczas wizyty w Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента