Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Dołącz do OHP! Pomagamy zdobyć wykształcenie i zawód

Zastanawiasz się nad wyborem szkoły? Chcesz zdobyć dobry zawód? Sprawdź, dlaczego warto dołączyć do OHP i jak to zrobić.

OHP-dlaczego-warto-dołaczyc-1160.jpg

Kto może dołączyć do OHP?

Do OHP przyjmowana jest młodzież z terenu całego kraju. Pod uwagę brane są indywidualne potrzeby kandydatów oraz oferta poszczególnych jednostek OHP, które oferują wsparcie edukacyjne.

Podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika do OHP jest:

 • ukończone minimum 15 lat i nieukończony 18 rok życia,
 • młodzież, która nie ukończyła 15. roku życia, może być rekrutowana wyłącznie w przypadkach określonych w art. 191 §21-27 Kodeksu pracy, kiedy prawo dopuszcza wyjątkowo zatrudnianie tych młodych osób w celu przygotowania zawodowego.

 

Formy nauki zawodu w ramach OHP

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy i nauka zawodu to dwie formy nauki zawodów w ramach OHP. Przyuczenie, które może trwać do 22 miesięcy (nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole podstawowej) przeznaczone jest dla młodzieży uczęszczającej do VII i VIII klasy szkoły podstawowej. Natomiast nauka zawodu, która trwa 36 miesięcy, przeznaczona jest dla młodzieży posiadającej ukończoną VIII klasę szkoły podstawowej, uczącej się w szkole branżowej albo uczestniczącej w kursach.

W obu przypadkach młodocianym przysługuje wynagrodzenie. Sprawdź aktualne kwoty.

 

 

Jaką jednostkę wybrać?

Jeśli chcesz skorzystać z zakwaterowania w internacie, wybierz Ośrodek Szkolenia i Wychowania lub Centrum Kształcenia i Wychowania.

Jeśli chcesz dojeżdżać na zajęcia z domu, wybierz Hufiec Pracy.

 

Terminy rekrutacji

Rekrutacja młodzieży do OHP jest prowadzona w dwóch następujących okresach:

 • rekrutacja podstawowa: maj-wrzesień,
 • rekrutacja uzupełniająca: październik-grudzień.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Podstawowe dokumenty, jakie należy złożyć, to:

 • podanie o przyjęcie (zawiera dane oraz zgody i oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych).
 • świadectwo szkolne (kopia) z ostatniej ukończonej klasy.
 • fotografia legitymacyjna (aktualna) - 1 sztuka.
 • informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego. 
 • indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu.

W zależności od indywidualnej sytuacji kandydatów mogą być wymagane dodatkowe dokumenty. Ich wykaz znajdziesz w strefie rekrutacji: https://dokariery.pl/wymagane-dokumenty

.

Rekrutacja do OHP 2024. Strefa rekrutacji

 

Co oznacza uczestnictwo w OHP?

Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i nieodpłatne. Daje szansę na uzupełnienie wykształcenia ogólnego i zdobycie kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu.

Kandydat ma możliwość wyboru ośrodka stacjonarnego (zapewnia on zakwaterowanie i całodobową opiekę wychowawczą) lub jednostki niestacjonarnej.

OHP zapewnia także:

 • wsparcie doradcy zawodowego,
 • opiekę wychowawczą,
 • podstawową opiekę medyczną.

 

Obejrzyj wideo i sprawdź, dlaczego warto uczyć się w OHP.

 

 

Autor: Agnieszka Banasik


Widok zawartości stron Widok zawartości stron