Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Jak uczniowie widzą szkołę, a jak mogliby ją widzieć?

2019-04-16

Na pytanie „Jak postrzegasz szkołę i środowisko w szkolne?” większość zapytanych uczniów stwierdziła, że bardzo dobrze ocenia swoją szkołę i szkolne środowisko.

Uczniowie lubią chodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach, zwłaszcza tych, które ich ciekawią. Lubią też przebywać z innymi, często spotykają się także po zajęciach.

Są jednak i tacy, którzy wypowiadają się mniej pozytywnie, tłumacząc, że lekcje prowadzone są nieciekawie. Brak im wolnych chwil na spędzanie czasu z rówieśnikami, bo muszą siedzieć w książkach, gdyż materiał narzucany w szkole jest bardzo obszerny.

Co uczniowie chcieliby zmienić w szkole?

O ile uczniowie krótko odpowiadają na wcześniejsze pytanie, o tyle na temat zmian w szkole, wypowiadają się chętniej i bardziej twórczo.

Niektórzy chcieliby wprowadzić nieco inne zasady nauki, np. 3 przedmioty ogólne i 3 przedmioty według zainteresowań ucznia. Argumentują to tym, że jest wiele przedmiotów niepotrzebnych, które nic nie wnoszą do ich życia i pewnie nigdy im się nie przydadzą.

Uczniowie chcieliby, żeby szkoła nie była tylko miejscem nauki, ale również miejscem spotkań, na które nie ma niestety czasu w trakcie krótkich przerw międzylekcyjnych. Chcieliby, żeby szkoła im to ułatwiała, wprowadzając np. nieco dłuższe przerwy lub jedną długą przerwę obiadową i kilka krótkich.

Wielu uczniów wskazywało, że aby zmiana była możliwa, trzeba dostosować wymagania w stosunku do uczniów. Nie każdy uczeń uczy się w tym samym tempie i należy zwracać na to uwagę.

Zmniejszenie materiału, aby był możliwy do opanowania w szkole – to kolejny pomysł. Do domu zadawanych jest wiele lekcji, które wymagają dużo czasu, aby je przeanalizować, uzupełnić czy ich się nauczyć. Młodzież chciałaby wolny czas po szkole wykorzystać na coś innego, np. swoje hobby, pasje czy chociażby odpoczynek.

Szkoła da się lubić

Pomimo odmiennych zdań na temat szkoły, uczniowie w większości chcą uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Czują się w szkole dobrze, bezpiecznie i szczęśliwie. Uważają, że szkoła bardzo wiele wnosi do ich życia. To właśnie w szkole poznają nowych kolegów, nawiązują przyjaźnie. Choć chcieliby w szkole pewne rzeczy nieco zmienić, nie wyobrażają sobie jak mogłoby wyglądać ich życia bez niej.

W rozmowach zamiast narzekania na szkołę można usłyszeć zdecydowanie więcej dobrych słów na jej temat, ale warto zwrócić uwagę na niektóre głosy świadczące o potrzebie zmiany.

Jak sprawić, aby szkoła była jeszcze bardziej przyjazna i dopasowana do uczniów i ich potrzeb? To wyzwanie dla nas, dorosłych: polityków, nauczycieli i rodziców.

Autor: Irena Piaskowa, HP w Biłgoraju.

Tekst powstał na podstawie rozmów z uczniami.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron