Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Jakich zawodów warto się uczyć?

2019-09-26

Zastanawiasz się nad nauką w szkole branżowej? Sprawdź, na jakie zawody jest zapotrzebowanie.

Szkolnictwo zawodowe w Polsce nie ma najlepszego wizerunku. A szkoda, bo posiadanie konkretnego zawodu daje pewną i dobrze płatną pracę.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pragnie odbudować prestiż kształcenia zawodowego i w tym celu każdego roku będzie publikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Pierwsza diagnoza została opublikowana wiosną 2019 roku.

Prognoza ma na celu to, by kształcenie branżowe było adekwatne do sytuacji na rynku pracy. Inaczej mówiąc: by szkoły kształciły w tych kierunkach, w których potem będzie duża szansa na pracę, bo właśnie takich specjalistów brakuje na rynku. Ma się to przyczynić do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół branżowych.

Co ważne, młodzi ludzie, zastanawiający się nad nauką w szkole branżowej, mogą przejrzeć listę zawodów, które – wg specjalistów – będą bardzo potrzebne w nadchodzących pięciu latach. To pozwoli podjąć bardziej świadomą decyzję i zweryfikować ewentualne plany zawodowe i edukacyjne.

Chociaż trzeba przyznać, że w wieku 14-15 lat trudno podjąć tak poważną decyzję... Warto wtedy kierować się swoimi zainteresowaniami, poradzić się rodziców i wraz z nimi spróbować przeanalizować wspomnianą prognozę.

Jak przedstawia się prognoza?

Zawody wymienione poniżej to zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy.

 • Automatyk
 • Elektromechanik
 • Elektronik
 • Elektryk
 • Kierowca mechanik
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • Mechatronik
 • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Ślusarz
 • Technik automatyk
 • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Technik elektronik
 • Technik elektryk
 • Technik energetyk
 • Technik mechanik
 • Technik programista
 • Technik transportu kolejowego

Co wynika z tej prognozy dla szkół?

Dziękli liście przygotowanej przez MEN, szkoły i organy je prowadzące mogą wcześniej zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym, a na te wymienione w prognozie otrzymają zwiększone dofinansowanie.

Prognozy dla poszczególnych województw można znaleźć tutaj: KLIK!

Lista została stworzona na podstawie danych Instytutu Badań Edukacyjnych opracowanych w szczególności na podstawie statystyki publicznej, danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Wzięto także pod uwagę opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Sądzicie, że warto korzystać z takiej listy, planując edukację?

Autor: Joanna Buharewicz

Źródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja/prognoza-zapotrzebowania-na-pracownikow-w-zawodach


Widok zawartości stron Widok zawartości stron