Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Po pierwsze: NIE SZKODZIĆ!

2020-01-14

Na wstępie odpowiedzcie sobie proszę na pytanie, ilu z was zetknęło się z sytuacją zagrożenia życia, będącą konsekwencją różnorakich wypadków? Wielokrotnie widzimy je przecież w filmach, słyszymy o nich w telewizji, ale czy potrafilibyśmy się odpowiednio zachować gdybyśmy zetknęli się z nimi w rzeczywistości?

Czy w ogóle posiadamy wystarczającą wiedzę na ten temat? Poniżej postaram się przybliżyć ogólne zasady udzielania tzw. pierwszej pomocy.

Pomóż, ale nie zapomnij o sobie!

Przede wszystkim każdy z nas musi być świadomy tego, że jesteśmy zobowiązani do udzielenia pomocy drugiej osobie, nie należy jednak zapominać o własnym bezpieczeństwie. Powinniśmy się upewnić, czy warunki panujące w miejscu zdarzenia nie zagrażają życiu także nam jako osobom udzielającym pomocy. Ruch drogowy, możliwość eksplozji, dym spowodowany pożarem itp., to wszystko może stanowić zagrożenie zarówno dla osoby potrzebującej pomocy jak i ratownika.

Jeżeli obok jest ktoś, kto mógłby nam pomóc to bez wahania powinniśmy zaangażować tę osobę do pomocy. To usprawni sam proces odpowiedniej opieki nad poszkodowanym, jak i powiadamiania służb ratunkowych. Jeżeli jednak jesteśmy sami, powinniśmy od razu zadzwonić pod nr ratunkowy 112, gdzie zostaniemy poinstruowani przez dyspozytora.

Oceń stan poszkodowanego

Istotną czynnością jest ocena ogólnego stanu osoby poszkodowanej, m.in. czy posiada jakieś widoczne złamania, krwotoki itp. Powinniśmy też ustalić, czy jest ona przytomna, jeżeli tak to należy uzyskać od niej jak najwięcej informacji na temat tego, co się wydarzyło, a następnie wezwać pomoc, pozostawiając poszkodowanego w pozycji, w jakiej go zastaliśmy.

Jeżeli jednak ranny jest nieprzytomny, to należy położyć go na plecach i odchylając głowę, udrożnić drogi oddechowe (oczyszczając jamę ustną z ciał obcych), a także sprawdzić czy oddycha. W sytuacji gdy osoba oddycha prawidłowo, powinniśmy ułożyć ją na boku w pozycji bezpiecznej, a następnie skontaktować się z służbami ratunkowymi i czekać na ich przybycie.

W przypadku kiedy jednak nie wyczuwamy oddechu, musimy jak najszybciej przejść do tzw. resuscytacji, w celu przywrócenia akcji serca.

W przypadku kiedy mamy do czynienia z osobą dorosłą wykonujemy 30 ucisków klatki piersiowej, a następnie 2 wdechy powietrza do ust poszkodowanego (zatykając jego nos i odchylając głowę). W przypadku gdy poszkodowane jest dziecko w pierwszej kolejności wykonujemy 5 wdechów (zarówno przez nos jak i usta), a następnie 30 ucisków klatki piersiowej. W obu przypadkach czynności te wykonujemy nieprzerwanie do momentu odzyskania oddechu lub pojawienia się służb ratunkowych.

Gdzie szukać więcej informacji?

Powyżej przedstawiłem jedynie ogólny schemat działań w sytuacjach zagrożenia życia. Jeżeli chcielibyście zaznajomić się jednak z bardziej szczegółowym opisem przedstawionych działań, to odsyłam do linków źródłowych umieszczonych na końcu artykułu. Będziecie tam mogli znaleźć m.in. precyzyjny opis czynności, jakie należy wykonać podczas resuscytacji, a także wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy w przypadkach m.in. zadławienia, krwotoków, czy urazów kręgosłupa.

Dlaczego pierwsza pomoc jest tak ważna?

Pomoc ofiarom nieszczęśliwych wypadków w pierwszych chwilach po zdarzeniu jest bardzo ważna. To od szybkiej reakcji świadków, osób postronnych, zależy często, czy dana osoba będzie miała szansę na przeżycie. Dlatego musimy uświadomić sobie jak ważna jest wiedza i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Pamiętajmy jednak, aby dokładnie i ze zrozumieniem przyswoić tę wiedzę, każdy przypadek jest inny, a niektóre jak np. złamania czy rzecz jasna uszkodzenia kręgosłupa, wymagają szczególnej ostrożności i stosowania się do wypracowanych metod działania. Musimy wiedzieć, że szkodą może być zarówno brak pomocy jak i pomoc źle udzielona, a najważniejsze jest przecież żeby „Po pierwsze: NIE SZKODZIĆ!”.

Autor: Michał Jelonek – specjalista ds. programów, CEiPM w Częstochowie

Źródło:

https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/051/004 - dostęp w dniu 25.11.2019r.

http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,pierwsza-pomoc-przedmedyczna--resuscytacja--rko----zasady-udzielania,artykul,1721496.html - dostęp w dniu 25.11.2019r.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron