Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Poznaj swój typ osobowości!

Warto pamiętać, że nie ma ludzi posiadających cechy tylko jednego typu. Rozwiązanie specjalnego testu wykaże, że łączymy w sobie w zrównoważony sposób 2, a nawet 3 typy lub przynależymy do jednego dominującego.

Krótka charakterystyka każdego z nich wygląda następująco:

  • choleryk: gwałtowny, dominujący, potrafi pokierować każda sytuacją, wytrwały w realizacji zamierzeń i planów, nietolerancyjny względem innych ludzi, narzucający swoją wolę, bywa nietaktowny, niecierpliwy,
  • sangwinik: wesoły, aktywny, to dusza towarzystwa, łatwo podejmuje decyzje, szybko angażuje się w działania, ale przez swój brak cierpliwości i wytrwałości rzadko realizuje założony wcześniej plan, trudno na nim polegać,
  • flegmatyk: powolny, cierpliwy, powściągliwy, zachowuje dystans emocjonalny i uczuciowy do innych ludzi, trudno wyprowadzić go z równowagi, odznacza się dużą tolerancją, nie lubi zmian, dobry rodzic, dobry doradca,
  • melancholik: wrażliwy, delikatny i zamknięty w sobie, drobiazgowy, dokładny, uporządkowany, bardzo nastrojowy, analizuje sytuacje i zjawiska, pesymista, podatny na depresje, wierny przyjaciel, mało odporny na stres.

Pomimo tego, iż człowiek rodzi się z określonym temperamentem, to w trakcie jego życia i funkcjonowania w różnym otoczeniu mogą zmienić się jego wrodzone cechy. Taka sytuacja ma prawo zaistnieć gdy np. żołnierz uczący swe sangwiniczne dziecko przez wiele lat przestrzegania wyznaczonego przez siebie czasu przekształci w nim naturalną niepunktualność w wyuczoną punktualność. Zatem rozwiązywanie testu na określenie temperamentu (szczególnie w dorosłym wieku) wymaga np. dłuższego zastanowienie się lub wyobrażenie sobie rzeczywistych sytuacji (szczególnie tych zaistniałych w dzieciństwie), obrazujących dane cechy.

Przedstawiony wyżej przykład ojca żołnierza to sytuacja pozytywnie kształtująca człowieka. Niestety zdarzają się też negatywne doświadczenia, takie jak wychowywanie się w patologicznej rodzinie. Jeśli dziecko urodziło się jako sangwinik, a od początku funkcjonowało wśród zakazu mówienia, a za każdy przejaw otwartości i radości zostało dotkliwie karane, w późniejszych latach może postępować jak ostrożny flegmatyk.

Poznanie swego typu osobowości umożliwia nam nauczenie się i zrozumienie siebie. Wiedza na ten temat pozwala bardziej wyeksponować swoje mocne strony oraz intensywniej pracować nad wyeliminowaniem słabych. Łatwiej jest też funkcjonować z innymi ze świadomością, że nie ma ludzi doskonałych. Należy zatem z zaciekawieniem przypatrywać się odmienności osobowościowej z nastawieniem na ćwiczenie w sobie cierpliwości, tolerancji, a przede wszystkim miłości do samego siebie i do drugiego człowieka.

Autor: Aneta Pełszyńska – specjalista ds. programów, CEiPM Białystok

Źródło: http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/art,576,odkryj-jaki-masz-temperament.html


Widok zawartości stron Widok zawartości stron