Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rozmowa telefoniczna z pracodawcą – sposób na znalezienie pracy

W czasie szukania pracy niezbędne jest nawiązywanie kontaktów z pracodawcami. Możemy to robić osobiście lub telefonicznie.

rozmowa_tel_z_pracodawcą_1160.png

W ciągu miesiąca odwiedzimy osobiście około 40 pracodawców lub zadzwonimy do 200 szefów firm. Jednak, by rozmowa telefoniczna z pracodawcą była skuteczna, trzeba się do niej przygotować w sposób profesjonalny.

 

Określenie rodzaju pracy, stanowisk czy zawodów

Zaczynamy od określenia rodzaju pracy, stanowisk i zawodów, które chcielibyśmy i lubilibyśmy wykonywać, do których posiadamy co najmniej podstawowe kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe lub zbliżone doświadczenia, uprawnienia, predyspozycje, chęci i oczekiwania. Jeżeli jednak nie posiadamy wymaganych kwalifikacji, to warto byłoby je uzupełnić, gdyż jest to jedno z najważniejszych wymagań każdej oferty pracy.

 

Przygotowanie własnych dokumentów aplikacyjnych

Zanim zaczniemy dzwonić do pracodawców warto przygotować i zredagować swój życiorys zawodowy (CV), aby móc w sposób uporządkowany przedstawić swoje dotychczasowe osiągnięcia w życiu osobistym i zawodowym.

Drugim ważnym dokumentem będzie list motywacyjny, w którym musimy przedstawić argumentację, dlaczego szukamy takiej a nie innej pracy, w tej a nie w innej firmie. Ważne, aby te dwa dokumenty mieć nie tylko w formie drukowanej, ale również elektronicznej, po to, by móc je wysłać e-mailem do pracodawcy, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

Jeśli w tym samym czasie wysyłasz CV i listy motywacyjne do różnych firm, pamiętaj, by treści zawarte w tych dokumentach były przygotowane specjalnie pod kątem danego pracodawcy, stanowiska czy określonych wymagań.

 

Opracowanie indywidualnego scenariusza rozmowy telefonicznej

Dobrze jest także opracować własny scenariusz rozmowy telefonicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  • fazę wprowadzającą,
  • fazę zdobywania zaufania,
  • fazę przedstawiania swoich atutów,
  • fazę kończącą rozmowę.

Trzeba się zastanowić, jakie pytania może nam zadawać pracodawca, jak mamy na nie odpowiadać w sposób konkretny i rzeczowy, a także, czego my oczekujemy od tej rozmowy, o co chcielibyśmy zapytać i czego się dowiedzieć.

Warto pamiętać o tym, by podając nasze oczekiwania dotyczące wynagrodzenia, nie proponować jednej wygórowanej kwoty, ale przedział wysokości pensji „od-do”, co pozwoli na dopasowanie się pracodawcy do naszych wymagań finansowych.

Ważne jest, by zebrać również przynajmniej podstawowe informacje na temat firmy, branży czy osób tam pracujących, aby w odpowiednim momencie móc zaprezentować rozmówcy swoje rozeznanie w sytuacji firmy.

 

Kompetencje w zakresie komunikacji werbalnej

Warto też trochę zainwestować w swoje umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej, poznać zasady aktywnego słuchania, elementy skutecznego mówienia, formuły grzecznościowe, czyli to wszystko, co składa się na „telefoniczny” savoir vivre. Inaczej będziemy rozmawiać z pracodawcą, który w życiu kieruje się logiką, a inaczej z osobą, u której główną rolę odgrywają emocje.

 

Przeczytaj więcej o oczekiwaniach pracodawcy w czasie rozmowy kwalifkacyjnej.

 

Trening czyni mistrza, czyli symulowana rozmowa telefoniczna

Warto też przećwiczyć taką rozmowę „na sucho” z drugą osobą, która wcieli się w rolę pracodawcy, by wiedzieć, jak będziemy odpowiadać na zadawane nam pytania, jak będziemy negocjować warunki zatrudnienia, jak będziemy sobie radzić z pytaniami trudnymi lub kłopotliwymi.

 

Jak zrobić dobre wrażenie przez telefon?

Przede wszystkim zwracajmy dużą uwagę na brzmienie naszego głosu, sposób mówienia czy wyrażania się w sposób pełen optymizmu i entuzjazmu. Przydatne bywa odwołanie się do wspólnych doświadczeń lub zainteresowań, a kluczowe jest wzbudzenie zaufanie u rozmówcy.

 

Autor: Zbigniew Rosłoń (Specjalista ds. rozwoju zawodowego CEIPM Rzeszów )


Widok zawartości stron Widok zawartości stron