Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Spotkania z absolwentami w Kolnie

W Hufcu Pracy w Kolnie działa Klub Absolwenta. Działalność Klubu kontynuuje realizowany podczas pobytu w OHP proces aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży, pomaga w tworzeniu różnych inicjatyw na rzecz integracji środowiska absolwentów.

W Hufcu Pracy w Kolnie spotkania Klubu Absolwenta odbywają się cyklicznie. Byli uczestnicy bardzo chętnie odwiedzają Hufiec i spotykają się z kadrą OHP.

Podczas wizyt najczęściej przeglądają kronikę oraz wspominają miłe chwile spędzone w szkole i na praktykach. Podczas swobodnych rozmów dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz życiowymi.

W ramach spotkań  młodzież ma możliwość skorzystania z porad doradcy zawodowego i pośrednika pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Kolnie. Czas w takim miłym gronie przy pizzy i słodkościach zawsze mija bardzo szybko.

Celem spotkań z absolwentami jest odnowienie kontaktów oraz wymiana informacji o podejmowanych przez wychowanków drogach życiowych.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, wszelkie wizyty młodych ludzi odbywają się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

 

Autor tekstu: Milena Samul - wychowawca HP

Autor zdjęć: Milena Samul - wychowawca HP, Agnieszka Duda – wychowawca HP

 

Zdjęcie nr 1: Absolwent z wychowawcą podczas oglądania kroniki

 

Zdjęcie nr 2: Absolwenci z wychowawcą M. Samul

 

Zdjęcie nr 3: Absolwentka z wychowawcą A. Dudą

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron