Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wojewódzki Program Edukacji Informatycznej i Komunikacyjnej TIK na TAK

Warmińsko-Mazurska Komenda OHP rozpoczęła realizację Wojewódzkiego Programu Edukacji Informatycznej i Komunikacyjnej „TIK na TAK”.

Program ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji młodzieży w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, których posiadanie stało się standardem w trakcie zdobywania zawodu.

Ponadto umiejętności i wiedza zdobyte podczas realizacji zajęć przyczynią się do sprawniejszego wykorzystywania możliwości technologicznych przez uczestników OHP podczas nauki zdalnej.

Zajęcia edukacyjne i warsztatowe będą realizowane do 25 maja 2021 r. we wszystkich jednostkach opiekuńczo-wychowawczych Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Uczestnicy będą zdobywać takie umiejętności jak:

- zarządzanie informacjami, czyli wyszukiwanie, selekcjonowanie, przetwarzanie danych i twórczewykorzystywanie ich do własnych potrzeb;

- wykorzystywanie sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego do pozyskiwania, oceny, przechowywania, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewaniasię i uczestniczenia w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu;

- znajomość prawa autorskiego i zasad bezpiecznego korzystania z technologii informatycznych i komunikacyjnychoraz poruszania się w  cyberprzestrzeni,

- aktywne uczestnictwo w kształceniu on-line,

-korzystanie z internetowych programów edukacyjnych, baz danych, wydawnictw elektronicznych.

Dodatkowo w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Pasłęku oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mrągowie planowane się warsztaty programowania Lego NXT. Uczestnicy pracując w grupach stworzą własnego robota oraz nauczą się tworzyć programy, za pomocą których roboty będą wykonywać ich polecenia.

Realizacja programu wpisuje się w jeden z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, tj. ”Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”. 

Zachęcamy uczestników OHP do kontaktu z wychowawcami w celu udziału w zajęciach programowych.

 

Autor: Joanna Gutkowska- referent ds. kształcenia i programów edukacyjnych


Widok zawartości stron Widok zawartości stron