Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wybór szkoły – co powoduje błędne decyzje?

2019-06-25

Planowanie kariery zawodowej to niełatwa sprawa. Kiedy stajemy przed decyzją wyboru kierunku edukacji zawodowej, jesteśmy na początku drogi życiowego doświadczenia i nasza wiedza co do wybranego kierunku jest najczęściej mglista lub wyidealizowana.

Pytamy, dlaczego tak się dzieje? Jaki jest tego powód, że znaczna część kończących szkołę nie chce, nie lubi wybranego lub wyuczonego zawodu?

Z otrzymanych odpowiedzi wyłania się 7 przyczyn takich nietrafionych lub błędnych decyzji wyboru kierunku, lub zawodu.

Czym na pewno nie kierować się, dokonując wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej?

  1. Realizacja oczekiwań i ambicji rodziców – spełnianie oczekiwań i realizacja kariery zaplanowanej przez rodziców, kontynuacja rodzinnej tradycji.
  2. Wpływ kolegów/koleżanek na wybór kierunku kształcenia. Lider grupy wybiera kierunek kształcenia zgodny z zainteresowaniami, pozostali tylko dlatego, że to fajny koleś, a w grupie znajomych raźniej i bardziej imprezowo.
  3. Najważniejsze wysokie zarobki – trudno być dobrym fachowcem w czymś, czego nie lubimy robić i co tak naprawdę nas nie interesuje, i otrzymywać za to wysokie wynagrodzenie.
  4. Zawód zapewniający pracę – brak wiedzy i analizy potrzeb rynku pracy powoduje tworzenie mitów na temat pewniaków dających pracę.
  5. Prognozowanie zawodów przyszłości. Trendy niestety bywają zawodne, a prognozy zawodowe omylne i często po skończeniu szkoły okazują się nie tak realne i prawdziwe, jak zakładano.
  6. Prestiż społeczny – nieistotne, co lubimy i co nas predysponuje, ale to, jaki będzie odbiór naszego zawodu w lokalnym środowisku. Czy rodzina i rodzice będą z nas dumni, a sąsiedzi pękną z zazdrości?
  7. „Za miedzą” lub „po sąsiedzku” - wybór kierunku/szkoły tylko dlatego, że na miejscu, a martwił się będę później, co z tym zrobić. Tylko później może być za późno.

Jak najbardziej należy wysłuchać oczekiwań i podpowiedzi rodziców, zapoznać się
z prognozami rynku pracy, przeanalizować potencjalne zarobki, wziąć pod uwagę prestiż zawodu i relacje koleżeńskie, ale niech to nie decyduje ostatecznie o wyborze szkoły i zawodu.

Pamiętajcie: kierując się jednym z tych kryteriów bez uwzględnienia waszych zainteresowań i potrzeb, robicie sobie krzywdę.

Wybór to zawsze wasz wybór i kryteria, którymi się kierujecie, to wasze kryteria i tego się trzymajcie.

Autor: Marek Mrozek, specjalista ds. rozwoju zawodowego w CEiPM OHP w Krośnie

 

Źródła:

http://weblog.infopraca.pl/2011/01/wybor-kariery-6-najgorszych-przeslanek/ 16.05.2019 r.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron