Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zawód rolnik. Czy warto nim zostać?

2021-08-10

Rolnik to chyba jeden z najstarszych zawodów wykonywanych przez ludzi. O tym, jak jest potrzebny, możesz przekonać się każdego dnia, podczas wizyty w sklepie i zakupu produktów spożywczych.

Jeśli zastanawiałeś się kiedyś nad tym, czy pracować w branży rolniczej, po przeczytaniu tego tekstu na pewno zdecydujesz, że warto.

 

Czym dokładnie zajmuje się rolnik?

Rolnik zajmuje się hodowlą roślin i zwierząt, uprawą ziemi, ogrodów lub sadów.

Można wyróżnić następujące obowiązki, które wykonuje:

  • prowadzenie produkcji roślinnej i hodowli zwierząt w gospodarstwie rolnym;
  • współpraca z dostawcami i odbiorcami produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • uprawa roślin, stosowanie różnych metod zapobiegania i zwalczania chorób, szkodników i chwastów, używanie preparatów chemicznych;
  • przygotowanie materiału do zasiewu i nawozów do upraw;
  • karmienie zwierząt w zależności od ich potrzeb, oraz pielęgnacja, dojenie, strzyżenie itp.;
  • utrzymanie czystości pomieszczeń hodowlanych,
  • obsługa pojazdów, maszyn, urządzeń i środków technicznych stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • magazynowanie plonów, przetwarzanie i przygotowanie do sprzedaży;
  • sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich,
  • prowadzenie rachunkowości, kalkulowanie kosztów, obliczanie opłacalności produkcji rolniczej.

 

Jak zostać rolnikiem?

Za rolnika uważa się osobę, prowadzącą gospodarstwo rolne wielkości od 1 ha do 300 ha przez 5 lat i posiadającą kwalifikacje rolnicze. To również osoba, która była zatrudniona w innym gospodarstwie przez taki sam okres.

Do zdobycia potrzebnych kwalifikacji potrzebne jest ukończenie szkoły branżowej I stopnia o kierunku rolnik, albo kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej. W ofercie Ochotniczych Hufców Pracy również znajdziesz zawód rolnika. W taki sposób możesz zdobyć niezbędną wiedzę i uzyskać tytuł zawodowy np. mistrza, potrzebny do prowadzenia tego rodzaju działalności.

Zawodu rolnika uczą również szkoły średnie, to znaczy technika i szkoły policealne, a także uczelnie wyższe o kierunku rolnictwo lub podobnym, gdzie możesz zdobyć wiedzę w szerszym zakresie.

 

Predyspozycje i umiejętności

W pracy rolnika ważne jest to, żeby lubić pracę fizyczną na świeżym powietrzu i mieć dobry stan zdrowia. Warto też wykazać się umiejętnością organizacji pracy i mieć chęć do zdobywania nowej wiedzy w zakresie hodowli zwierząt czy uprawy roślin.

Prowadzenie gospodarstwa najczęściej wymaga obsługi samochodu, a także maszyn, takich jak ciągnik czy kombajn, więc konieczne jest odbycie kursów i uzyskanie uprawnień do ich prowadzenia. Obsługa niektórych maszyn rolniczych lub używanie środków chemicznych wymagają ukończenia specjalnych szkoleń organizowanych przez producentów i dystrybutorów.

 

W jakim miejscach można pracować?

Osoba  pracująca w zawodzie rolnika najczęściej przejmuje i prowadzi gospodarstwo rolne po rodzicach czy dziadkach lub wykonuje pracę w innym zakładzie produkcji rolniczej.

Jednak po ukończeniu szkoły rolniczej nie musisz pracować koniecznie „na roli”. Możesz być zatrudniony w instytucjach związanych z hodowlą roślin, w firmach, które zajmują się produkcją nasion, uprawą sadzonek drzew, krzewów oraz w służbach sanitarnych. Możesz mieć pracę w firmach, które zajmują się zagospodarowaniem terenu, obsługą zieleni i otoczenia.

 

Ile można zarobić?

Trudno jest dokładnie określić zarobki rolnika, bo wszystko zależy od miejsca pracy, wielkości gospodarstwa rolnego i produkcji rolnej. Jednakże na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego można ustalić, że przeciętny dochód z pracy w gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi 3244 zł brutto rocznie.

 

Autor: Sylwia Gąsowska

 

Źródła:
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci
https://www.zawodowe.com/kategorie/pozostale/rolnik/jak_zostac/
https://www.forbes.pl/kariera/jak-zostac-rolnikiem-ile-zarabia-i-czym-sie-zajmuje-rolnik/b4f6jvl
https://www.kalendarzrolnikow.pl/9305/jaki-jest-dochod-rolnika-gus-publikuje-dane
Art. 6. ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (Dz.U.2020. Nr 1655)

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron