Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Jakie korzyści daje nauka zawodu?

2022-05-12

Masz nastoletnie dziecko, które niedługo musi zdecydować, do jakiej szkoły iść po gimnazjum i wiesz, że ciężko będzie je przekonać do liceum? Nic na siłę.

Nauka w liceum nie jest dla każdego. Jeśli nastolatek nie przepada za wkuwaniem teorii i nie ma ambicji, by pójść na studia, warto zastanowić się nad innym rozwiązaniem.

Jakim? Obecny rynek pracy cierpi na brak wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Może się wydawać, że taka praca nie jest wystarczająco prestiżowa, ale pewne jest jedno: żadna praca nie hańbi, a już na pewno nie taka, które może przynieść satysfakcję i dobre zarobki.

Dlatego w przypadku niektórych nastolatków warto zastanowić się nad szkolnictwem zawodowym lub technicznym. Co daje nauka zawodu na przyszłość? Naprawdę wiele!

 

Konkretny zawód

Zasadnicze szkoły zawodowe zapewniają naukę ogólnych przedmiotów oraz konkretnego, wybranego zawodu. Nauka w nich trwa trzy lata. Do wyboru jest wiele branż – od gastronomicznej, poprzez fryzjerską, po budowlane, mechaniczne i elektryczne. Uczniowie uczą się ogólnej wiedzy o świecie na „tradycyjnych” lekcjach, a także teoretycznych podstaw zawodu, które potem mogą wykorzystać na praktykach w szkole lub u pracodawców. Nacisk na naukę konkretnego zawodu powoduje, że już w szkole średniej młody człowiek przygotowuje się do wejścia na rynek pracy z konkretnym fachem w ręku.

 

Lepsze perspektywy na rynku pracy

Współcześni absolwenci szkół wyższych wcale nie mają łatwego startu. Często teoretyczne wykształcenie i brak doświadczenia sprawiają, że po zakończeniu studiów ciężko jest znaleźć pracę nie tylko w wyuczonym zawodzie, ale często jakąkolwiek. I tutaj właśnie zaznacza się przewaga wykształcenia zawodowego nad wyższym – przynajmniej w niektórych przypadkach.

Fryzjer, budowlaniec, mechanik czy kucharz to praktyczne zawody poszukiwane na rynku pracy, dzięki którym łatwo znaleźć zatrudnienie z całkiem przyzwoitymi zarobkami. I to już po szkole średniej! To ogromna przewaga nad rówieśnikami, którzy postanowili kontynuować naukę na studiach i wkroczą na rynek pracy kilka lat później. Po tym czasie młody człowiek z wykształceniem zawodowym będzie już pracownikiem z kilkuletnim doświadczeniem.

 

Rozwiązanie dla „trudnej” młodzieży

Niektórzy rodzice mają problem ze swoimi nastoletnimi dziećmi, które w ogóle nie chcą się uczyć. Wagary, złe wyniki w nauce i lekceważący stosunek do szkoły to ogromna przeszkoda w zdobyciu jakiegokolwiek wykształcenia. W takich przypadkach warto zastanowić się nad skorzystaniem z oferty Ochotniczych Hufców Pracy, które oferują młodym ludziom z trudnościami w nauce uzupełnienie wykształcenia ogólnego oraz zdobycie praktycznego zawodu. Z nauki w ramach OHP mogą skorzystać osoby w wieku 15-18 lat, które mają problemy w szkole, np. powtarzają klasę i są zagrożone nieukończeniem gimnazjum lub mają trudną sytuację życiową, która może być przyczyną niepowodzeń szkolnych.

Naukę w OHP można podjąć zarówno w trybie stacjonarnym (mieszkając w internacie), jak i w trybie niestacjonarnym (dochodząc/dojeżdżając na zajęcia z domu). Przy podjęciu starań o bezpłatny pobyt w internacie (zakwaterowanie, wyżywienie i całodobową opiekę) pierwszeństwo ma młodzież pochodząca z rodzin mających trudności materialne i wychowawcze oraz osoby opóźnione w nauce, które nie uczęszczają do szkoły i nie posiadają żadnego wyuczonego zawodu.

Wychowanie poprzez naukę i pracę oraz zdobycie praktycznego zawodu to w przypadku trudnych nastolatków często jedyny sposób na zachęcenie ich do zmiany zachowania i myślenia o swojej przyszłości.

 

Autor: Joanna Buharewicz