Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Niepełnoletni absolwenci szkół branżowych I stopnia a obowiązek nauki

2023-10-25

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wskazuje, że każdy ma prawo do nauki, a do 18 roku życia jest ona obowiązkowa. Co w sytuacji, gdy absolwentem szkoły branżowej I stopnia jest siedemnastolatek?

Realizowanie obowiązku nauki osób, które ukończyły szkołę mają 17 lat, kontrolują organy samorządowe. Rodzice/opiekunowie prawni na żądanie wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta, na terenie której mieszka uczeń, mają obowiązek informować o tym, w jakiej formie spełniany jest obowiązek nauki oraz o zmianach w tym zakresie.

Osoba, która jest absolwentem szkoły branżowej I stopnia i nie ma ukończonych 18 lat może spełnić obowiązek nauki poprzez uczęszczanie:

  • do szkoły branżowej II stopnia,
  • na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  • do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (od klasy II).

 

Szkoła branżowa II stopnia

W szkole tej kształcą się absolwenci branżowej szkoły I stopnia. Po zdaniu egzaminu zawodowego mogą oni uzyskać dyplom zawodowy na poziomie technika. Natomiast po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują także świadectwo dojrzałości.

Warto podkreślić, że nauka w szkole branżowej II stopnia jest kontynuacją nauki zawodu, więc wybrany zawód musi być spójny z tym, którego do tej pory uczyła się dana osoba.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to jedna z pozaszkolnych forma kształcenia. Niepełnoletni absolwenci szkół branżowych I stopnia poprzez uczestnictwo w KKZ mogą realizować obowiązek nauki. Po ukończeniu kursu mają oni możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego.

 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Absolwenci szkół branżowych I stopnia mogą realizować obowiązek nauki, uczęszczając do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Zgodnie z przepisami mogą oni rozpocząć naukę od klasy drugiej. Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują świadectwo dojrzałości i mają możliwość rozpoczęcia studiów.

 

Warto przeanalizować dostępne możliwości i wybrać taką, która będzie najlepsza dla danej osoby i pozwoli na realizowanie obowiązku nauki.

 

Autor: Agnieszka Banasik

Źródła:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/branzowa-szkola-ii-stopnia

https://www.ore.edu.pl/2021/12/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-oraz-kursy-umiejetnosci-zawodowych