Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Jakie prawa w pracy ma twoje nastoletnie dziecko?

2023-10-31

Twoje nastoletnie dziecko chce pracować? Świetnie! To znaczy, że rozumie, jak ważna jest samodzielność finansowa i ma poszanowanie dla pracy. Warto wiedzieć, jakie prawa przysługują w pracy pracownikom młodocianym.

Jeśli twoje dziecko ma pomiędzy 15 a 18 lat, zgodnie z kodeksem pracy będzie nazywane pracownikiem młodocianym. Nie wolno zatrudniać osób poniżej 15 roku życia.

 

Warunki i rodzaj pracy

By nastolatek mógł pracować, powinien:

  • mieć ukończoną co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową,
  • przedstawić świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.

 

Pracownik młodociany może być zatrudniony:

  • w celu przygotowania zawodowego (czyli np. w czasie nauki zawodu w OHP),
  • na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac (np. roznoszenie ulotek, prace biurowe, wykładanie towaru).

 

Wymiar czasu pracy

W kodeksie pracy przewidziane są specjalne przepisy, które mają na celu ochronę młodych osób przed przeciążeniem fizycznym i psychicznym. Wiele z nich dotyczy czasu pracy pracowników młodocianych. Warto wiedzieć, że:

  • Dobowy wymiar czasu pracy nieletniego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin.
  • Czas pracy osoby w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.
  • Tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin.
  • W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin.
  • Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.
  • Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 22 a 6.

 

Przerwa w pracy

Pracujący nastolatek ma prawo do odpowiednich przerw w pracy. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy nieletniego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, która będzie wliczona do czasu pracy.

Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin. Pracownikowi nieletniemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

 

Urlop

Pracując, młodociany pracownik nabywa prawo do urlopu. Z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy zyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.

Jednak w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Pracownikowi nieletniemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych.

 

Masz pytania?

W przypadku pytań i wątpliwości, zadzwoń pod naszą infolinię (numer 222 500 525) lub napisz do nas pod adres kontakt@dokariery.pl. Z chęcią odpowiemy na pytania związane z prawem pracy pracowników młodocianych.

 

Autor: Joanna Buharewicz