Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Niepełnoletni absolwenci szkół branżowych I stopnia – co dalej?

2023-09-07

Jeśli jesteś absolwentem szkoły branżowej I stopnia, ale wciąż jesteś osobą niepełnoletnią, na którą nałożony jest obowiązek nauki, ten artykuł może być odpowiedzią na nurtujące cię pytanie: „Co dalej, skoro muszę się uczyć do osiemnastki?”.

W związku z reformami w systemie edukacji do szkół branżowych I stopnia z roku na rok przybywa uczniów, którzy po otrzymaniu kwalifikacji zawodowych oraz uzyskaniu wykształcenia zasadniczego branżowego, prawnie objęci są obowiązkiem dalszej nauki, ponieważ wciąż są osobami niepełnoletnimi.

 

Jeśli jesteś jedną z tych młodych osób bądź będziesz nią w przyszłym roku lub w latach kolejnych, poniżej znajdziesz odpowiedzi, gdzie możesz kontynuować obowiązek nauki do ukończenia osiemnastego roku życia.

 

Szkoła branżowa II stopnia

Ukończenie szkoły branżowej II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, co w dalszej perspektywie daje szansę nauki na uczelniach wyższych. Nauka w szkole branżowej II stopnia jest kontynuacją i wybrany zawód musi być spójny. Oznacza to, że jeśli kształcisz się w szkole branżowej I stopnia w zawodzie fryzjer, nie możesz kontynuować nauki na II stopniu w zawodzie np. technologa żywności.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)       

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają uzyskanie nowych kwalifikacji lub uzupełnienie dotychczasowych. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły szkołę podstawową/szkołę branżową I stopnia, mogą na KKZ realizować obowiązek nauki.

 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

To szkoła ponadpodstawowa, której ukończenie umożliwia otrzymanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W Polsce licea ogólnokształcące dla dorosłych są płatne lub bezpłatne. Nauka najczęściej odbywa się w trybie zaocznym (weekendowym). Dodatkowo jako absolwent szkoły branżowej I stopnia według przepisów masz możliwość rozpoczęcia nauki od klasy drugiej.

Jak widzisz, istnieje kilka możliwości, dzięki  którym absolwent szkoły branżowej I stopnia może kontynuować obowiązek nauki.

 

Autor: Patrycja Grygiel

 

Źródła:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-141 (dostęp 02.08.2023)

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/branzowa-szkola-ii-stopnia (dostęp 02.08.2023)

https://www.portaloswiatowy.pl/komunikaty-men-i-cke/obowiazek-nauki-osob-ktore-ukonczyly-szkole-w-wieku-17-lat-21973.html (dostęp 02.08.2023)

https://www.ckziuelblag.pl/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe/ (dostęp 02.08.2023)

https://www.wybieramszkole.pl/blog/18/ (02.08.2023)


Widok zawartości stron Widok zawartości stron