Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

W jakich zawodach warto się uczyć? Sprawdź prognozę MEiN

2021-02-12

Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz kolejny opublikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Prognoza wskazuje jakich zawodów brakuje na rynku pracy i sugeruje szkołom branżowym, w jakich kierunkach powinny kształcić młodzież, by ta w przyszłości miała szansę na bezproblemowe zdobycie pracy.

Jeśli zastanawiasz się nad nauką w szkole branżowej, przejrzyj listę zawodów, które – wg specjalistów – będą bardzo potrzebne w nadchodzących pięciu latach. Być może pozwoli to podjąć bardziej świadomą decyzję i zweryfikować ewentualne plany zawodowe i edukacyjne.

Wiemy, że w wieku 14-15 lat trudno podjąć tak poważną decyzję... Najlepiej kieruj się swoimi zainteresowaniami, poradź się rodziców i wraz z nimi spróbuj przeanalizować wspomnianą prognozę.

 

Jak dobrze wybrać zawód? Sprawdź w naszym tekście.

 

Jak przedstawia się prognoza?

Zawody wymienione poniżej (kolejność alfabetyczna) to zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy.

 1. Automatyk
 2. Dekarz
 3. Elektromechanik
 4. Elektronik
 5. Elektryk
 6. Kierowca mechanik
 7. Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 8. Mechatronik
 9. Monter nawierzchni kolejowej
 10. Murarz-tynkarz
 11. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 12. Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 13. Operator obrabiarek skrawających
 14. Ślusarz
 15. Technik automatyk
 16. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 17. Technik budowy dróg
 18. Technik dekarstwa
 19. Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 20. Technik elektronik
 21. Technik elektryk
 22. Technik energetyk
 23. Technik mechanik
 24. Technik mechatronik
 25. Technik programista
 26. Technik robotyk
 27. Technik spawalnictwa
 28. Technik transportu kolejowego

 

Chcesz wiedzieć, jakie zawody będą potrzebne w twoim regionie? Sprawdź prognozę dla poszczególnych województw.

 

Co wynika z tej prognozy dla szkół?

Dzięki liście przygotowanej przez MEiN, szkoły i organy je prowadzące mogą wcześniej zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym, a na te wymienione w prognozie otrzymają zwiększone dofinansowanie.

Prognoza została stworzona na podstawie danych Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny), danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Zasięgnięto także opinii rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

 

Autor: Joanna Buharewicz

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prognoza-zawody-2021


Widok zawartości stron Widok zawartości stron