Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wolontariat w OHP - krok po kroku

Wolontariuszem w Ochotniczych Hufcach Pracy może być osoba, która ma pomysł na przeprowadzenie zajęć z młodzieżą i motywację do zdobycia nowego doświadczenia zawodowego.

Zgodnie z „Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" wolontariusz musi posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy. Jeżeli ukończyłeś studia matematyczne, fizyczne lub chemiczne, pomyśl nad cyklem zajęć rozszerzających podstawową wiedzę uczniów albo też ćwiczeniami powtórkowymi. Współpracując z OHP musisz legitymować się wyższym wykształceniem, może być na poziomie I stopnia studiów.

Wolontariusz samodzielnie określa czas realizacji zadań. Zajęcia może prowadzić na przykład raz w tygodniu, po dwie godziny dydaktyczne. Harmonogram szczegółowy ustala wraz z osobami zainteresowanymi udziałem w jego autorskim programie zajęć, czyli młodymi ludźmi w wieku do 25 roku życia.

Zainteresowania
Zajęcia zgodne z kierunkiem studiów to jeden ze sposobów na opracowanie tematyki zajęć. Drugim może być indywidualna pasja, zainteresowania. W przypadku posiadania hobby, które rozszerzałeś w formie kursów, warsztatów, możesz zrealizować program o takiej właśnie tematyce. Idealnym rozwiązaniem jest… pasja poparta wiedzą akademicką.

Po wstępnym przemyśleniu tematyki warto porozmawiać z koordynatorem wolontariuszy w OHP w jednostce położonej najbliżej miejsca zamieszkania. Osoba taka rozwieje wszelkie wątpliwości. Podpowie dobre praktyki wypracowane podczas innych umów wolontariackich.

Umowa o świadczeniu usług
Po przygotowaniu konspektu zajęć, dokumentów aplikacyjnych, OHP podpisuje porozumienie o współpracy. Na jego podstawie - po zakończeniu zajęć - wolontariusz otrzymuje zaświadczenie o wykonywanym świadczeniu. Staje się ono cennym dokumentem, możliwym do wykazania na przykład w trakcie rozmowy z potencjalnym pracodawcą.
W zaświadczeniu zawarta zostaje informacja na temat Twoich kompetencji miękkich, cechach osobowości, sposobie prowadzenia zajęć, współpracy z młodzieżą. Uzyskujesz opinię, która podczas procesu rekrutacyjnego do pracy można posłużyć rekruterowi do dodatkowej, pozytywnej oceny Twojej aplikacji.

Za granicą
Ochotnicze Hufce Pracy współpracują z różnymi organizacjami zagranicznymi w zakresie organizacji wolontariatu poza granicami kraju. Prócz doświadczenia uzyskuje się możliwość zwiększenia kompetencji językowych w obym języku. Wolontariat za granicą współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Autorka: Marzena Mierzwińska, specjalista ds. programów CEiPM Bydgoszcz


Widok zawartości stron Widok zawartości stron