Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Czy nastolatek może uczyć się zawodu poza szkołą?

2023-11-07

Jesteś rodzicem lub opiekunem nastolatka, który z różnych powodów nie może lub nie chce kontynuować nauki w szkole branżowej I stopnia? Sprawdź, w jaki sposób może uczyć się zawodu nie chodząc do szkoły.

Nauka zawodu w formie pozaszkolnej daje możliwość nauki wybranego zawodu bezpośrednio u pracodawcy, bez konieczności uczęszczania na lekcje w szkole.

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

Osoba, która chciałaby uczyć się zawodu w formie pozaszkolnej, musi mieć ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową.

 

Nauka zawodu – czas trwania i wynagrodzenie

Nastolatki między 15 a 18 rokiem życia jako pracownicy młodociani podpisują z pracodawcą-rzemieślnikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odnośnie podjęcia pracy w danym zawodzie umowa może być zawarta także z 14-latkiem.

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy i składa się z:

  • części praktycznej u pracodawcy,
  • części teoretycznej u pracodawcy lub na kursach dokształcających (realizują je izby rzemieślnicze, szkoły, wyspecjalizowane ośrodki szkolące).

Pracownik młodociany otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie w wysokości: 8 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym roku nauki, 9 % w drugim roku nauki i 10 % w trzecim roku nauki zawodu. Aktualne wskaźniki znaleźć można tutaj.

 

Egzamin czeladniczy

Egzamin czeladniczy to zakończenie nauki zawodu zorganizowanej u rzemieślnika w formie pozaszkolnej. Odbywa się on przed komisją izby rzemieślniczej i można do niego przystąpić po trzech latach nauki zawodu u pracodawcy. Jego koszt pokrywa pracodawca.

Dokumentem, który potwierdza uzyskane kwalifikacje zawodowe jest świadectwo czeladnicze. Uzyskany tytuł czeladnika jest odpowiednikiem świadectwa ukończenia szkoły branżowej.

Po trzech latach pracy w zawodzie absolwent z tytułem czeladnika może uzyskać tytuł mistrza.

Warto pamiętać, że później, już jako osoba pełnoletnia, można kontynuować naukę w szkole dla dorosłych (np. w centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, w technikum lub liceum ogólnokształcącym).

Jak widać, nie tylko w szkole można zdobyć zawód. W razie szczegółowych pytań o pozaszkolną naukę zawodu, warto zgłosić się do izby rzemieślniczej lub wybranego pracodawcy.

 

Autor: Agnieszka Banasik