Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Erasmus szansą na zdobycie nowych doświadczeń

2022-04-20

W warunkach rozprzestrzeniającego się procesu globalizacji państwa członkowskie UE stawiają nacisk na dynamiczny rozwój kluczowych kompetencji swoich obywateli podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, wiedzę oraz umiejętności, a tym samym stwarzające szansę na stałe utrzymywanie zatrudnienia.

Szansa na rozwój kompetencji

Osoby uczące się zawodu mogą pozyskać praktyczne doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym. Realizując mobilność w postaci stażu zagranicznego lub szkolenia zawodowego uczniowie mają ułatwioną możliwość przejścia z okresu nauki do okresu zatrudnienia. Towarzyszy im przy tym zdobywanie wielu doświadczeń rozwijających kompetencje interpersonalne i społeczne.

Doskonalą znajomość języków obcych, jakże ważnych dla funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy. Uczą się współpracować w międzynarodowej i wielokulturowej grupie, rozwiązując często nietypowe problemy oraz niestandardowe sytuacje. W okresie mobilności mają szansę rozwijać własne zainteresowania, pasje oraz  uczyć się aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej danego kraju czy szerzej wspólnoty międzynarodowej.

 

Cenne doświadczenie i pewność siebie

Często zapoznają się z kulturą, odmiennymi zwyczajami, poszerzając swoje horyzonty oraz poznając nowoczesne systemy działania placówek, w których funkcjonują podczas okresu mobilności. Po powrocie wykorzystują zdobyte doświadczenie za granicą i stanowią atrakcyjną i pożądaną pozycję na polskim rynku pracy.

Kluczowe jest również to, iż uczestnicy programu nabierają znacznej pewności siebie, patrzą na świat perspektywicznie, są ciekawi świata, otwarci na zmiany oraz nowe doświadczenia,  a są to przecież cechy pożądane na rynku pracy. Ważnym aspektem programu jest możliwość mobilności kadry, która poprzez swój udział poznaje za granicą najnowsze metody uczenia zawodu, jak również buduje trwałą więź współpracy z instytucjami kształcenia zawodowego wielu krajów.

Program Erasmus+ pokazuje nie tylko jak skutecznie się uczyć, ale także uczy gotowości akceptowania zmian w środowisku międzynarodowym. Jest niejako swoistą podwaliną oraz skutecznym narzędziem dla procesów internacjonalizacji Instytucji.

 

Autor: Ewelina Jabłońska, komendant 13-3 HP w Kielcach